logo

logo

EHL-İ SÜNNET AKAİDİ

ALLAH TEALA'NIN KİTAPLARI, SAHİFELERİ VE MELEKLERİ HAKKINDA

Bilmemiz ve iman etmemiz gerekir ki Allah Teala peygamberlerine 100 sahife göndermiştir. Bunlar:

Peygamberler, Cenab-ı Hakk'ın dünya ve ahiret saadetleri için insanlara bildirmelerini istediği her şeyi eksik veya fazla olmaksızın bildirmişlerdir. Haşa asla yalan söylememişlerdir.

1- Hz.Adem'e (Aleyhisselam) 10 Sahife,

2- Hz.Şit'e (Aleyhisselam) 50 Sahife,

3- Hz.İdris'e (Aleyhisselam) 30 Sahife,

4- Hz.İbrahim'e (Aleyhisselam) 10 Sahife

olarak gönderilmiştir.

Kitap olarak gönderilenler ise dört tanedir. Bunlar:

1- Hz.Davud'a (Aleyhisselam) Zebur,

2- Hz.Musa'ya (Aleyhisselam) Tevrat,

3- Hz.İsa'ya (Aleyhisselam) İncil,

4- Hz.Muhammed'e (Aleyhissalatu Vesselam) Kur'an-ı Kerim

gönderilmiştir.

Kur'an-ı Kerim gönderildikten sonra diğer tüm sahife ve kitaplar hükümsüz kılınmıştır. Kur'an-ı Kerim'in hükmü ise kıyamete kadar devam edecektir. Dolayısıyla Hz.İsa(Aleyhisselam) yeryüzüne indiği zaman bizzat Kur'an-ı Kerimin hükmüne göre amel edip hayatını sürdürecektir. Bunları öğrenmek her insana vaciptir !

Bilmemiz ve iman etmemiz gerekir ki Allah Teala'nın meleklerinin sayısı hesap edilemeyecek kadar çoktur. Melekler Nur'dan olup erkeklik ve dişilikleri yoktur. Yemez, içmez ve görünmezler. Meşguliyetleri daima Allah Teala'ya itaattir. Asla O'nun verdiği emrin dışına çıkmazlar.

*CEBRAİL (Aleyhisselam): Allah Teala'nın peygamberlerine gönderdiği vahyi iletmekle görevlidir.

*MİKAİL (Aleyhisselam): Tabiat olayları ve rızık işleriyle ilgilenir.

*İSARFİL (Aleyhisselam): Kıyamet günü Sura üfürmekle görevlidir.

*AZRAİL (Aleyhisselam): Can almakla görevlidir.

*RAKİP-ATİT(Kiramen Katibin):Kişi ergenlik çağına geldikten sonra daima onunla birlikte olup yaptığı iyi yahut kötü amelleri kaydeder.Kişi öldükten sonra da eğer hayırlı amel sahibi ise onun kabrinin başına gelir ve kıyamete kadar onun için dua eder. Şayet kişi kafir ise kıyamete kadar kabrinin başına gelip ona Lanet eder ! Hayırlı amelleri yazmakla sorumlu olan melek, kötü amelleri yazmakla sorumlu olan meleğin amiridir. Kişi hayırlı amellerde bulunduğu an bunu yazmakla sorumlu melek derhal o kişinin defterine bire on ve daha fazla sevap yazar. Kişi bir günah veya kötülükte bulunduysa, hayırlı amelleri yazmakla sorumlu olan melek kötü amelleri yazmakla görevli olan meleği 6 saat durdurur, hemen yazmasına izin vermez. Zira kişinin tövbe etme ihtimalini göz önünde bulundurur.Ancak kişi bu 6 saat içerisinde tövbe etmezse, hayırlı amelleri yazmakla sorumlu melek, gazaplanarak kötü amelleri yazmakla sorumlu olan meleğe, "Artık yazabilirsin, Allah Teala bizi bunun şerrinden korusun" der ve böylece işlediği günahlar hanesine yazılır.

*MÜNKER VE NEKİR: Kabir sualinden sorumlu meleklerdir.

*RIDVAN: Cennet kapılarından sorumlu melektir.

*MALİK: Cehennem kapılarından sorumlu melektir.

Allah Teala'nın arşını taşıyan melekler şimdi 4 tane olup kıyamet günü 8 tanedirler. Dolayısıyla bilmemiz ve iman etmemiz gerekir ki bu saydıklarımızın hepsi sırasıyla meleklerin en büyükleridirler.

     
123456789101112131415


1. BÖLÜM2. BÖLÜM3. BÖLÜM