logo

logo

EHL-İ SÜNNET AKAİDİ

ALLAH TEALA'NIN KELAM SIFATI HAKKINDA

Allah Teala dile ihtiyaç duymadan konuşur ve kelamı iki türlüdür.Biri ses ve harf olmadan, eskiden beri var olan ve her zaman kendi zatı ile birlikte olan kelamıdır.

Bir diğeri ise harf ve lafızlardan meydana gelen, eskiden beri var olan ve kendi zatı ile birlikte olmayan konuşmasıdır. Örneğin Allah Teala harf ve lafızlardan meydana gelen Kur'an'ı önce Levh-i mahfuz da yaratıp daha sonra Cebrail(Aleyhisselam) vasıtası ile Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam'a göndermiştir.

Bu Kur'an'ı Kerimin Allah Teala'nın kelamı olduğu anlamına gelmektedir. Kur'an'ı Kerim'i O, Levh-i Mahfuz da yoktan var edip yaratmıştır. Cebrail(Aleyhisselam) yahut Peygamberlerin(Aleyhümüsselam) sözleri değildir.

Dolayısıyla Allah Teala'nın kelamı kendisine hastır ve bir benzeri de olmaz. Kur'an'daki harfler ve bu harflerin sesleri değil belki de bu harflerin ve lafızların anlamı Allah Teala'nın kadim sözleridir.

Neticede anlaşılan odur ki Allah Teala'nın kadim olan kelamı harflerle değildir.

Bu her iki konuşma şekline: "Allah Teala'nın konuşması, Allah Teala'nın kelamı ve Kur'an-ı Kerim" denir. Ancak, ses ve harf olmaksızın meydana gelen Kur'an-ı Kerim, ses ve harf olmaksızın meydana gelen kelamından daha fazla kullanılır.

     
123456789101112131415


1. BÖLÜM2. BÖLÜM3. BÖLÜM