logo

logo

EFENDİMİZ (S.A.V)'İN MUCİZELERİ

AĞACIN YÜRÜMESİ MUCİZESİ

Muazzez Sahabelerden İbni Ömer(r.a) anlatıyor:

-Allah'ın Resulüyle seferdeydik. Karşıdan bir çöl adamı gelmekteydi. Adam yaklaşınca, Nebiyyi Muhterem sordular:

- Nereye gidiyorsun?

- Evime, çoluk çocuğuma gidiyorum!

- Bir haber almaya dileğin var mı? Söyle:

- Allah'tan başka ilah ve onun ortağı olmadığına, Muhammed'in de onun kulu ve Resulü olduğuna şehadet getir!..

Çöl adamı bu teklif karşısında hayrete düştü ve Allah'ın Sevgilisinden delil istedi:

-Buna delilin nedir?

Allah'ın Resulü, ileride bir ağacı işaret edip:

- İşte bu ağaç şahidimdir! Buyurdular... Ve ağacı yanlarına davet ettiler. Ağaç dere kenarından, toprağı yararak huzuru saadete geldi ve orada üç kere şehadet kelimesini tekrarladı ve sonra eski yerine döndü. Köklerini yere gömdü ve öylece kaldı.

Bir rivayete göre de, çöl adamı, doğrudan doğruya varlık nuruna, istediği mucizeyi teklif etmiş ve şöyle demiştir:

- Şu ağaca "Allah'ın Resulü seni davet ediyor!" deyiver ve onu çağır! Bakalım davetine icabet edecek mi?

Zaman ve mekânın ve bütün mahlukatın Peygamberi, adamın teklifini kabul etmişler, ağacı çağırmışlar, ağaç sağa sola, öne arkaya eğilip köklerini yerden çıkarmış ve huzura gelmiştir. Büyük huzura geldikten sonra da Resuller serverine hitap etmiştir:

- Selam sana olsun, ey Allah'ın Resulü!

Bunun üzerine çöl adamı atılıp:

- Şimdi emir ver, yerine dönsün!

Demiş ve ağaç geldiği noktaya kadar gerileyip aynı yere kök bağlayarak oturmuştur. Bütün bunları gören çöl adamı köpük köpük taşıyor ve Allah Resulünün önünde yere kapanıp haykırıyor:

- İzin ver, sana secde edeyim!

Peygamberler Peygamberi buyuruyorlar:

- Eğer bir insanın diğerine secde etmesine ve bu yolda emir vermeye imkân olsaydı, kadınların kocalarına secde etmelerini emrederdim!

İşte bu hadis-i şerif bu münasebetle söylenmiş oluyor...