logo

logo

EFENDİMİZ (S.A.V)'İN MUCİZELERİ

AY'IN İKİYE BÖLÜNME MUCİZESİ

Şimdi görelim: İdrak gözleri katrani bulutlarla kapalı bulunan iman öksüzü inkarcı adamlar, Varlık Nuruna dediler ki:

- Eğer sen gerçek Peygambersen bize bir mucize göster!

Allah'ın Sevgilisi buyurdular:

- Bunu yaparsam iman eder misiniz?

Cevap verdiler:

- Evet... Sana ve Nebiliğine inanacağız!..

O zaman Allah'ın Resulü, gökte pırıltılar saçmakta olan Ay'a mukaddes parmağını çeviri verdi. Ay birden ikiye bölündü ve Hira dağının iki yanında iki parça halinde göründü.

Ay 'a çevrilen mukaddes parmak ve Ay iki parça...

Kafirlerde hayret, dehşet... ve kirişsiz çeneler...

Cübeyr rivayeti:

- Ay iki parça oldu ve bir parçası bu dağ ve bir parçası o dağ üzerinde göründü. Kâfirler dedi:

- Bize sihir yaptıysa herkese birden yapamaz. Gidip, uzak, yakın herkese soralım, soruşturalım; bakalım onlar da ayın ikiye bölündüğünü görmüşler mi?

Ve sabredip Mekke'ye gelecek yolcuları beklemeye ve onlara aynı şeyi görüp görmediklerini sormaya karar verdiler.

- Söyleyin; yolda gelirken, kamerin iki parçaya ayrılıp Hirâ dağının iki yanından göründüğüne şahit misiniz; değil misiniz?

Yolcular Mekke'ye girince, kendilerine sihir yapıldığını sanan müşrikler hemen koştular ve önlerini kesip, onları bir kenara çektiler ve heyecanla sordular:

- Yolda gelirken ne gördünüz?

- Yolda bir şey görmedik; gökte gördük. Ay, iki parçaya bölündü!

Kâfirlerin kan yuvası gözleri hançer hançer açıldı, fakat yine iman nasib olmadı.

Ay'ın ikiye bölünmesi hiç şüphesiz ona mahsus âfâki mucizelerin en büyüğüdür.

Kur'an-ı Kerim'in şu âyeti de bunu teyid etmektedir:

Saat yaklaştı. Ay (ikiye) ayrıldı.

Her noktasına hayran olunacak bu âlemin içinde hayat yükünü karın tokluğuna taşıyanlar ve rahat rahat gezenler ve bütün bu olur ların olmaz larını göremeyenler... O Nebiyyi Muhterem'den ayrıca olmaz 'ı istediler ve Allah verdi... İman olmadıktan sonra binlerce mucize gösterilse de kâr etmiyor...