logo

logo

EFENDİMİZ (S.A.V)'İN MUCİZELERİ

TAŞLARIN DİLE GELMESİ

Küfrün başı Ebu Cehil bir gün, elinin içine birkaç parça taş almış, Varlık Nuru'nun huzuruna gelmişti. Aklınca Nebiler Nebisiyle alay etmek istiyordu. Karanlık ağzını açıp dedi:

- Elimde ne var bil? Sana iman edeceğim!

Kâinatın Efendisi Buyurdular:

- Senin elindekiler benim kim olduğumu bilirse, ne dersin? Sözünde durup iman eder misin?

- Evet...

O an, küfür canavarının avucundaki taşlar dile geldi ve:

- Eşhedu anlâ ilâhe illâllah ve eşhedu enne Muhammeden abdühü ve Resuluhü!

dediler... Ebu Cehil aklını oynatacak gibi oldu ve yine imana gelmedi.

Allah Resulünün en büyük mucizesi "Kuran-ı Kerim" dir. Kuran'ın belâgat'ı karşısında bütün şairler aciz kalmıştır...