logo

logo

Gözlerimizin Nuru Efendimiz (s.a.v)

PEYGAMBER EFENDİMİZ (S.A.V)'İN GAZVELERİ
HZ. PEYGAMBER EFENDİMİZ'İN (S.A.V) GÖNDERDİĞİ SERİYYELER

Peygamber Efendimiz (S.A.V), orta boylu, geniş omuzlu ve kızıla çalan bir beyaz tene sahipti; saçları kulak memesine kadar iniyordu.

Mübarek saç ve sakallarındaki ak sayısı 20'yi bulmuyordu, berrak yüzü dolunay gecesindeki ay gibi parlıyordu.

Yaratılmışların en iyisi en mutedili idi.

Sustuğu zaman vakarlı, konuştuğu zaman da heybetli idi.

Uzaktan bakıldığında insanların en güzeli ve en sevimlisi görünümündeydi; yakından bakıldığında da tatlı ve hoş bir görünüşü vardı. Çok tatlı konuşuyordu. Alnı geniş ve açık idi, kaşları düzenli-gür ve birbirine yakındı, burnu yukarıdan eğimli ve pürüzsüz idi, arkadaş canlısıydı, mübarek ağzı büyükçe, beyaz-parlak; dişleri seyrek, omuzları arasında nübuvvet mührü bulunmaktaydı. O'nun üstünlüklerini ve güzelliklerini tanıtmaya çalışan kimse; "Ben, gerek ondan önce, gerek ondan sonra, onun gibi birisini görmedim" (25) derdi.


logo

(23)Elmuhassab: Mekke-i Mükerreme'deki yapı geliştirme faaliyetlerinden dolayı günümüzde muhassabtan kalan bir şey olmayıp bu mevki seniyyetül ulya yanında mescid-i haram ile hacun arasında yer almaktadır.

(24) Veda Haccı Hadisi Müslim tarafından tamamen Cabir Radiyallahu Anhu'nun Hadisinden tahriç edilmiş (1218) olup bunu parça parça (Kitab'ül Hacc) bahsinde rivayet etmiştir.

1234