logo

logo

Gözlerimizin Nuru Efendimiz (s.a.v)

PEYGAMBER EFENDİMİZ (S.A.V)'İN GAZVELERİ

Peygamber Efendimiz'in (S.A.V) bu süre boyunca gerçekleşen gazvelerinin sayısı yirmi beş adettir. Bu gazvelerin sayının yirmi yedi olduğu da rivayet edilmiştir. Peygamber Efendimiz (S.A.V) bu gazvelerin aşağıdaki şu yedisine bizzat katılıp savaşmışlardır: Bedir, Uhud, Hendek, Beni Kureyza, Beni Mustalik, Hayber, Huneyn ve Taif. (18)

Yine Peygamber Efendimiz'in Vadi'l Kura, Gabe ve Beni'n-Nezir gazvelerine de katılmış oldukları rivayet edilmiştir.

HZ. PEYGAMBER EFENDİMİZ'İN (S.A.V) GÖNDERDİĞİ SERİYYELER

Peygamber Efendimiz'in (S.A.V) gönderdikleri seriyyelerin - askeri birliklerin - sayısı yaklaşık olarak ellidir.

HZ. PEYGAMBER EFENDİMİZ'İN (S.A.V) HACCI

Peygamber Efendimiz (S.A.V), hacc farz kılındıktan sonra bir kez hac yapmış ve bundan önce de iki kez hacc etmişlerdi. Peygamber Efendimiz (S.A.V) veda haclarına öğlen vakti, saçlarını tarayıp (19), temizlenip, güzel kokular sürünerek çıktılar, Zülhuleyfe'de konakladılar. (20)


logo

(18) Hayber ve Huneyn gazveleri konusunda ilgili nüshalarda bazı ihtilaflar söz konusu olup biz ilgili el yazmalardan bu iki gazveyi doğruladık; Hz. Peygamber (SAV) efendimizin söz konusu iki gazveye katıldıkları hususunda Hafız "Elfeth" (281/7) adlı eserinde Musa bin Ukbe'den şu şekilde nakletmektedir: Peygamber Efendimiz (SAV) sekiz gazveye bizzat katılıp savaşmışlardır, en doğrusunu Allah (C.C) bilir.

(19) Tereccele fiili: Saçı tarayıp temizlemek anlamındadır.

(20) Zülhuleyfe = (Abar Ali): Medine ehlinin mikat (ihrama girme) yeri olup Güney Medine'den dokuz (9) kilometre uzakta yer almaktadır.

1234