logo

logo

Gözlerimizin Nuru Efendimiz (s.a.v)

PEYGAMBER EFENDİMİZ (S.A.V)'İN GAZVELERİ

Peygamber Efendimiz (S.A.V) şöyle buyurmuşlardır: "Rabbim tarafından gönderilen Cebrail bu gece bana gelip şöyle dedi; 'Bu mübarek vadide namaz kıl' ve 'hem hacca hem de umreye niyet ettim' de!" (21)

Her ikisi için birlikte ihrama girdi.

Terviye günü Hz.Peygamber (S.A.V) Mina'ya yöneldiler, orada öğlen, ikindi, akşam ve yatsı namazını kıldılar, orada geceleyip ertesi günün sabah namazını da eda ettiler.

Güneş doğunca Arafat'a yöneldiler ve Nemire'de (22) Peygamberimiz'in (S.A.V) çadırı kurulmuştu, güneş batmaya meyledince Müslümanlara hitap etti, bir ezan ve iki kametle öğlen ve ikindi namazlarını kıldırdı.

Sonra vakfeye gitti, dualar, tehlil ve tekbirler güneş batıncaya kadar devam etti. Güneş battıktan sonra Müzdelife'ye gitti, orada yattı ve sabah namazını kıldı. Daha sonra gün ağarıncaya kadar Meş'ari'l Haram'da vakfe yaptı.

Hz. Peygamber Efendimiz (S.A.V) güneşin doğuşundan önce Mina'ya geldiler ve Akabe cemresinde yedi taş attılar, üç teşrik gününün her gününde üç cemreye yürüyerek yedişer yedişer taş attılar.


logo

(21) Buhari (1534) tahriç etmiştir.

(22) Nemire: Arafat Mescidinin batısında küçük bir dağın adı olup, Arafat Mescidi Nemire Mescidi olarak da adlandırılmaktadır. Urane vadisi Arafat-Arafat Mescidi ve Nemire arasında yer almakta olup Haremin sınırları üzerinde yer almaktadır. İmam Demiri'nin "Ennecm'ül Vehhac" (507/3) adlı eserinde nakletmiş olduğu şekilde Nemire Arafattan sayılmamaktadır. Günümüzde de Arafat sınırlarına girecek şekilde bu mescide eklemeler yapılmıştır.

1234