logo

logo

Gözlerimizin Nuru Efendimiz (s.a.v)

PEYGAMBER EFENDİMİZ (S.A.V)'İN GAZVELERİ

Tel Hayf'tan (küçük cemre) başlamak suretiyle sonra orta cemreye ve oradan da Akabe cemresine (büyük cemre) ulaştılar, birinci ve ikinci cemreler esnasında uzun uzun dua ettiler.

Peygamber Efendimiz (S.A.V) Mina'ya inince orada kurban kesti, oradan ifaza (ziyaret) tavafını yapmak üzere Beytullah'a gidip Kabe'yi yedi kez tavaf etti, sonra da hacılara su verenler geldi ve Peygamber Efendimiz de verilen suyu içtiler, bilahare de Mina'ya geri döndüler.

Peygamber Efendimiz üçüncü gün ayrılıp Muhassab'a (23) gittiler ve Hz.Aişe'ye Ten'im'de umre yapılmasını ve daha sonra da yolculuğa çıkılmasını emrettiler. Bilahare veda tavafını yaptılar ve Medine'ye doğru yola koyuldular. (24)

Peygamber Efendimiz (S.A.V)'in umrelerinin sayısı 4 olup bu umrelerin tümü Zilkade ayında gerçekleştirilmiştir.


logo

(23)Elmuhassab: Mekke-i Mükerreme'deki yapı geliştirme faaliyetlerinden dolayı günümüzde muhassabtan kalan bir şey olmayıp bu mevki seniyyetül ulya yanında mescid-i haram ile hacun arasında yer almaktadır.

(24) Veda Haccı Hadisi Müslim tarafından tamamen Cabir Radiyallahu Anhu'nun Hadisinden tahriç edilmiş (1218) olup bunu parça parça (Kitab'ül Hacc) bahsinde rivayet etmiştir.

1234