logo

logo

EFENDİMİZ (S.A.V)'İN HİCRETİ

HABEŞİSTAN'A HİCRET

MÜSLÜMANLARIN İLK HİCRETİ

Kâinatın Efendisi emir buyurdular:

- Çektiğimiz çile büyük. Dileyenler Habeşistan'a gitsin...

Kimisi tek başına, kimisi de çoluk çocuğunu yanına alarak gitti. On bir erkek ve dört kadın yola çıktılar...

Gidenlerin üstüne Osman bin Maz'un reis seçilmişti...

Zehra anlatıyor:

- Reisleri yoktu. Öylece gittiler. Denize varıncaya kadar yaya yürüdüler. Denizi bulunca yarım altına bir gemi tuttular ve Habeş kıyılarına çıktılar...

Hicret yolcuları arasında Mekke'den ilk yola çıkan hayâ ve edep incisi Hazret-i Osman(r.a.) da vardı... Zevcesi peygamber kızı Rukiye'yi de beraberine almıştı. Bir müddet, insanoğlunun ufkuna haberleri gelmedi. Sonradan bir kadın gelip haber verdi:

- Ey Allah'ın Resulü! Osman'ı gördüm, hatununu bir merkebe bindirmiş gidiyordu.

Allah'ın Resulü buyurdular:

- Lut peygamberden sonra zevcesiyle ilk hicret eden Osman'dır!

Habeşistan'a ayak basan Müslümanlar orada çok iyi karşılandı. Habeş kralı onları Allah misafiri bildi ve kanatları altına aldı. Kureyş müşrikleri oraya da el atmak istedi. Peşlerinden hemen bir heyet gönderdiler.

Dağarcıklarında bir sürü hediye, Habeş kralının huzuruna çıktılar ve dediler:

- Hediyelerimizi buyur ve bize Müslümanları teslim et! Ey hükümdar! Bunlar, bizim bazı aklı ermez gençlerimizden olup milletlerinin dininden ayrıldılar ve senin dinine de girmediler. Bizim de senin de bilmediğimiz yepyeni bir dinle ortaya çıktılar.

12345