logo

logo

EFENDİMİZ (S.A.V)'İN MEKKE DÖNEMİ

İMAN SELİ BİR ÇIĞ GİBİ BÜYÜYOR

Hamza'nın akrabalık damarı kabardı, son derece kızdı ve öfkeyle koştu, Ebu Cehil'i buldu. Elindeki ok yayını, küfür kuduzunun kafasına indirdi, başını yardı ve haykırdı:

- Sen misin O'na sövüp sayan? İşte ben de O'nun dinindeyim!

O'nun söylediğini söylüyorum! Gücün yetiyorsa O'na yaptıklarını bana da yap göreyim...

Ebu Cehil homurdandı:

- Senin yeğenin bizi akılsız saydı, putlarımıza hakaret etti...

Haşimilerin büyük kahramanı Hz. Hamza (r.a) öfkeyle mukabelede bulundu:

- Siz ki Allah'ı bırakıp taşlara tapınmaktasınız. Alemde sizden daha akılsız kim var?

Hamza'nın büsbütün öfkelenip Müslümanlığa can atmasından korktukları için cevap vermediler. Fakat Hamza'nın gür sesi yine duyuldu:

- Ben şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Yine şehadet ederim ki Muhammed O'nun Resulüdür!..

Küfür delisinin adamları ayağa fırlayıp Ebu Cehil'e yardım etmek istediler ve dediler:

- Biz Hamza'yı dininden dönmüş görüyoruz!

Hazret-i Hamza cevap verdi:

- Dönersem ne var? Muhammed'in dininin gerçek olduğu bence belli olmuştur. O, Allah'ın Resulüdür ve ben ondan asla ayrılmam... Eğer elinizden geliyorsa çıkın karşıma da bana engel olun bakalım?

Ebu Cehil atıldı:

- Bırakın Umare'nin babasını! Ben onun kardeşinin oğluna çok çirkin sövüp saymıştım. Buna müstahak oldum...

Hazret-i Hamza oradan ayrılıp evine döndü. Fakat bu defa da aşağılık şeytan peşine düştü, o'na vesvese vermeye başladı:

- Sen Kureyş'in ulusu idin, elinden kimse tutamaz, bileğini kimse bükemezdi. Nasıl oldu da O'na tabi oldun?

Kafasında düğümlenen bu vesveselerden kurtulmak için hemen Kabe'ye koşan Hamza, ora da Allah'a şöyle dua etti:

- Allah'ım bu tuttuğum yol,doğru ise kalbime ya onu tasdik ettir şüphelerimi gider; yada benim için bu hususta bir çıkar yol, bir ışık köşesi göster!..

Ve evine tekrar gelip yatağına gömüldü. Sabaha çıkar çıkmaz doğru mukaddes yeğenine gitti, anlattı ve dedi:

- Memnun ve müsterih ol, düşmanının başını yardım!

Allah'ın Sevgilisinden şu cevabı aldı:

- Ben ancak senin Müslüman olmanla memnun ve müteselli olabilirim!

Allah yolundan başka bir emeli, bir muradı olmayan Resuller Resulünün bu ihtarı üzerine Hamza'da ani bir infilak ve iman:

- Allah bir ve sen O'nun Resulüsün!...

Bu münasebetle bir de kaside söyledi:

123