logo

logo

EFENDİMİZ (S.A.V)'İN HİCRETİ

HÜZÜN YILI

Nebiyi Muhteremin peygamberliklerinin onuncu yılı... Bu yılı andıkları zaman, şöyle derlerdi:

- Hüzün yılı...

Ebu Talib'in arkasından üç gün veya beş gün sonra, Peygamberi Zişan'ın kalbini acıtan, yakan, kavuran bir ölüm daha...

Tam yirmi beş yıllık zevce... Kâinatın Fahrine bütün varlığını teslim eden, Hazret-i Ali'ye de en sıcak annelik kucağını açan büyük kadın... İlk Müslüman ve Meleğin bizzat Allah'tan getirdiği selama nail insan Hazret-i Hatice de vefat etti...

Göçtü bu cihandan büyük Hatice,
Bekleme aydınlık artık hep gece.

Namazını bizzat kıldırdılar; her şeye ve herkese saadet bahşeden gözlerinde şebnem damlası yaşlar, ulvi ve mübarek kadının üstüne atılan kara toprağa mahzun nazarlarla bakıp döndüler... 25 yıllık zevcenin bu ani gidişi mübarek gönüllerini dilhun etmiş bulunuyordu...

Büyük ve temiz Hatice'nin vefatından birkaç gün sonra, Allah'ın Resulü, Hazret-i Sevde'yi nikâhladılar...

Peygamberler müstesna insanoğlunun en büyüğü Hz. Ebu Bekir (r.a)'in kızı Hz. Aişe ile de nikâhlandı bu sırada...

Aişe henüz çocuktur ve zifaf ileride olacaktır.

GÖZLERİ UFUKLARDA

Ebu Talib'le Haticetü'l- Kübra'nin ölümlerini fırsat bilen Kureyş büsbütün kudurdu...

Kainatın Efendisine ve Müslümanlara ettikleri cefa hadde hesaba gelmez oldu.

Allah Sevgilisinin hakikat nuruna bakan ve her şeye saadet bahşeden gözleri ufuklarda...

Muhite doğru ilk çıkış tecrübelerini Taif'e doğru gösterdiler. İlk istikamet Taif...

Belalı ve çileli Taif...

Taif: Mekke yakınlarında bir yer... Yanlarına, eski köle ve ebedi aşık, Harise oğlu Zeyd'i aldılar ve Mekke'ye birkaç konak yoldaki Taif'e, orada yaşayan Sakif oymağına gittiler...

Kalpleri mühürlü insanlar, Allah Resulünün etrafını aldı. Alık alık, şaşkın şaşkın, bakıyorlar...

Hem nasıl bakış?

Nihayetsiz olan mülkün seyyidi ve Kevser havuzunun sahibi buyuruyorlar:

- Allah'a inanınız! Ortaksız ve benzersiz yaratanı ve O'nun Resulünü doğrulayınız!..

123