logo

logo

EFENDİMİZ (S.A.V)'İN GAZALARI

ALLAHIM BENİ MAHZUN ETME

Varlığın sebebi olan Cenab-ı Peygamber karargâhlarında... Onun hemen yanı başında yine hilm âlemi yüce Sıddık (r.a)...

Taraflar arasında ilk ferdi toslama ve cenk bitince, küfür cephesinden bir haykırışmadır, bil gulgedir, koptu. Nara üstüne nara atıyorlar. İki tarafta usul usul birbirine yaklaşıyor. Kâfirler kurt gibi bakıyor iman saflarına...

O an, meydana çıkan manzara müthiş... Tepeden tırnağa zırhlı ve silahlı kâfirler topluluğu!.. 300 kişilik iman ordusu teslim ve tevekkül içinde bu kâfirlerin haline nazar ediyor... Kâfirlerin elinde kılıçlar ve topuzlar, suratları karma karışık ve kan yuvası gözleri alabildiğine açık, mürekkep hokkası karanlık ağızlarından homurtular dökülüyor ve hücuma geçiyor...

Bunların karşısında sadece 300 insan, silah ve teçhizatça noksan, yalnız alınlarında semavi bir ışık, gönüllerinde gürül gürül iman, heybetle ilerliyor...

Bu mü'minler ordusunun belki her biri bir orduya bedel amma, sayıca üçte bir...

Allah'ın Sevgilisi, topyekûn zaman ve bütün mahlûkatın Peygamberi, mukaddes ellerini iki yana ve bütün açılma ve uzatma imkânı ile yaydılar... Dillerinde şu dua ve bütün gönlü yüce Allah'da:

"Allah'ım! Şu toplum da helak olursa, artık yeryüzünde sana ibadet edecek tek kimse kalmaz!"

Mukaddes ellerini o kadar açtılar ki, omuzlarından örtüleri düştü. Sadakat ve dostlukta en büyük, büyükler büyüğü hilm âlemi yüce Sıddık (r.a), örtüyü yerden alıp omuzlarına koyup ve dedi:

- Ey Allah'ın Resulü! Dua ve niyaz seni bu kadar üzmesin! Elbette ki, Allah, sana vaadini yerine getirecek...

Kâinatın Efendisi ümmeti için titriyor; en büyük sahabi ise O'na ümmeti adına güvenini belirtiyor.

Saflar düzen ve tertibe girerken iki rekât namaz kıldılar ve yine ellerini Arş'ın ötesine dek uzattılar. Yine dua ediyorlar:

- Allah'ım Beni mahzun etme; bana vaadini lütfet!

Şecaat, ulviyet ve hikmet madeni Hazret-i Ali (r.a), o sırada, elinde kılıç, bir an saftaki yerine, bir de Resül-i Ekrem'in yanına gidip gelmektedir.

Hz. Ali'den:

1234