logo

logo

EFENDİMİZ (S.A.V)'İN GAZALARI

ALLAHIM BENİ MAHZUN ETME

- Defalarca Allah Resulü'nün yanlarına gidip geldim. Başları secdedeydi, durmadan " Ya Hayy, Ya Kayyum" diye nida ediyorlardı. Peygamber ordusu tam cenk nizamına girince, Allah'ın Resulü, bir an, uykuya dalar gibi oldular ve hemen gözlerini açıp hitap ettiler: "( Ya Eba Bekir!) İşte şu Cibril'dir. (Allah tarafından bana yardımcı geldi). Atının başını (ve gemini) tutmuş, harb silahı (ve zırhı) üzerinde (hücuma hazır bir halde)" Ve zırhlarını üzerlerine alıp, dillerinde şu ayet, gölgelikten çıktılar:

"Yakında o cem'iyyet bozulacak, onlar arkalarını dönüp kaçacaklardır." (Kamer Suresi / 45)

Meleklerin sultanı Cebrail'i görmüşler ve müjdeyi almışlardır.

Hak ve adalet güneşi Hz. Ömer (r.a) diyor ki:

- Bu ayet-i kerime nazil olunca hükmünün ne zaman, nerede tahakkuk edeceğini bilmiyordum. Vakta ki Resullüllah sallallahu aleyhi ve sellem Bedir günü zırhını giyip de bu ayeti okudu, o zaman bunun hakikatına vakıf oldum.

Bu ayet-i kerime delail-i nübüvvet'tendir. Çünkü Mekke'de nazil olduğu halde hicret-i seniyeden sonra vukua gelen Bedir muharebesinde tahakkuk etmiştir.

Mucize üstüne mucize...

Bütün insanoğluna Allah müjdesini getiren, saflara doğru ilerlediler, yerden bir avuç kum aldılar ve yaklaşan kâfirlere doğru saçtılar:

- Yüzleri kara olsun!

Oklar uçmaya başladı. Derken...

İki taraf, kılıç, gürz, hançer, mızrak, birbirine girdiler.

Müthiş bir boğuşma başladı. Toz, duman, nara, çığlık demir sesleri; at ve deve iniltileri. Ve gerilerden hücum işareti veren esrarlı davul gümbürtüleri. Bu gümbürtüler insanlardan mı, meleklerden mi, belli değil.

Köpüren iman ordusu, sağa, sola ve öne, daima kılıç sallıyor. Yanlarında, tanımadıkları, görmedikleri, hiçbir şeye benzetemedikleri acayip insanlar var. Beyazlar giymiş kelebek gibi uçuşan, başları beyaz sarıklı insanlar...

Ve cenk eden Müslümanların kulaklarında bilmedikleri, hiçbir şeye benzetemedikleri esrarlı nidalar:

- Ey Müslümanlar, dayanın! İleri atılın! Düşman zaif! Allah sizinle!

Ta başta Allah'ın Sevgilisi Müslümanların haline bakıp da şöyle dua etmişlerdi:

"Allah'ım! Onlar, yaya ve yalınayaktırlar. Sen onlara binecek hayvan ver Allah'ım! Onlar, açık ve çıplaktırlar. Sen onları giydir! Allah'ım! Onlar, açtırlar. Sen, onları doyur! Fakirdirler. Sen, onları fazl-u kereminle zengin et!.."

1234