logo

logo

YARADILMIŞLARIN İLKİ

HZ. İBRAHİM'İN DUASI

Cenâb-ı Halil , oğlu İsmail' e dua etti ve ondan tecellilerin tecellisinin yol bulması için Hâlik-i Azim'e yalvardı...

Şânı pek yüce olan Allah, İbrahim'in duasını kabul etti ve İbrahim peygambere İsmail'den bir büyük millet fışkıracağı müjdelendi ...

Fakat işi görün, hâle bakın!

Muhammedi nûrun alnında yıldız yıldız kümelendiği İsmail, muhterem pederi tarafından Mekke' ye götürülüp bırakıldı.

Kervan geçmez, kuş uçmaz, ıpıssız kum vâdisi ve ateşten oklar yağdıran güneş ...

Yollar, yollar ...

Nihayet yollarda Cürhüm kabileleri ...

Hz.İsmail, büyüyünce, onlardan kız alıp Mekke' ye yerleşti ve artık Mekke, kâinatın iman beşiği olma yoluna girdi ...

Kâinatın iman beşiği Kâbe yeniden yapıldı Zemzem suyu bulundu. Mekke'de yeniden filiz filiz hayat fışkırdı ...

Muhammedi nûrun alından alına pırıl pırıl akışı devam etti. Hazret-i İsmail (a.s.) in oğlundan, kimbilir kaç kol ve ne kadar zaman sonra, Adnan ...

İkinci kademe, Adnan'dan varlığın sebebi olan Cenâb-ı Mustafa 'ya kadar şöyle geliyor:

1- Adnan 12- Galib
2- Mead 13- Lüey
3- Nizar 14- Kâab
4- Mudar 15- Mürre
5- İlyas 16- Kilâb
6- Müdrike, (Âmir) 17- Gusay
7- Huzeyme 18- Abd-i Menaf
8- Kinâne 19- Hâşim
9- Nadr 20- Abdulmuttalib
10- Mâlik 21- Abdullah...
11- Fihr

İslâm âlimleri şu nokta üzerinde birleşmişlerdir ki, Allah Sevgilisinin mübarek nesebi Adnan' a varıncaya dek malûm ve ötesi meçhul Adnan' dan Hazret-i İsmail' e ve oradan Hazret-i İbrahim 'e vardığı ayrıca malûm ...

Adnan:

İkinci kademenin nesil başı olarak biliniyor ... Ötesi Hz. İbrahim' e pırıl pırıl yananlardan biri ...

Nizar:

Az mânasına ...

Şuradan geliyor:

Doğumunda babası, oğlunun alnında Muhammedi nûru görüyor ve sevincinden deniz deniz taşıyor, şenlikler tertipliyor, ziyaretler veriyor ve çığlığı koparıyor:

- Bütün bunlar bu yavru için azdır!..

Ve bu vasıflandırış, çocuğa isim oluyor ...

12