logo

logo

YARADILMIŞLARIN İLKİ

ALINLARDA PARLAYAN NUR

İş, nereden başlayıp nereye geliyor hep birlikte görelim. Yüceler yücesi olan Allah, Hazreti Âdem'i yaratınca, Muhammedi nuru ona geçirdi. O an Hz. Âdem'in alnı bu nurla elmas elmas pırıldadı ve bu Muhammedi nur, geriye kalan bütün nurları söndürdü. Aziz ve Celil olan Allah, Hazreti Âdem'i taht üzerine çıkarıp oradan meleklerin omuzlarına yükseltti... Melekler, Allah'ın emriyle Hazreti Âdem'e gökleri tavaf ettirdiler. İlk insan ve Peygambere göklerdeki melekler âlemini seyrettirdiler... O mukaddes nur, Hazreti Âdem(a.s) in başında 100 yıl kaldı... Göğsünde 100 yıl ve ayaklarında 100 yıl... Ondan sonra Arş'ın sahibi olan Allah, bütün mahlûklarının isimlerini Âdem Peygambere öğretti... Topyekûn meleklere de Hazreti Adem'e secde etmelerini ferman etti... Bütün melekler secde ettikleri halde, şeytan kibirlendi ve secde etmedi... Bu yüzden de lanete uğradı ve ebedi lanet halkası boynuna geçti...

Burada Âdem(a.s)'e edilen "ta'zim" secdesidir, tapma secdesi değil... Hakikatte secde yalnız Allah(c.c)'a dır, vasıtalarda "kıble" yerindedir. Görüldüğü gibi Âdem Peygamber bir kıbleden ibaret...

Caferi Sadık(r.a) den:

- Âdem'e ilk secde eden Cebrail'dir. Peşinden Mikail, sonra İsrafil ve daha sonra da Azrail... Ve en sonra mukarrebin denilen yakınlık melekleri...

Muazzez sahabelerden İbni Abbas(r.a)'ın bildirdiğine göre:

Hazreti Âdem'e secde edildiği zaman, Cuma günü zeval vaktiyle İkindi arasıydı... Peşinden Rabbi Rahimimiz, Hz. Âdem'in sol kaburga kemiğinden Hz. Havva'yı yarattı. Hz. Âdem uykudaydı. Uyanıp Havva'yı yanı başında görünce gönlü ona bir su gibi aktı ve hemen elini uzattı...

Aynı anda meleklerin haykırışı kulaklarını tırmaladı:

- Ya Âdem, hareketsiz dur!

Âdem Aleyhisselam atıldı:

- Niçin hareketsiz durayım? Allah onu benim için yarattı...

- Mehrini eda et, ya Âdem!

- Mehri nedir?

- Muhammed Mustafa'ya üç kere salavat getirmek!..

Ve Âdem Peygamber, Allah'ın Sevgilisi Cenabı Muhammed Mustafa'ya salavat getirdi... Böylece de Allah huzurunda ve Muhammedi hakikat önünde ilk nikah kıyılmış oldu...

123