logo

logo

GÜNÜMÜZ BİLİM VE TEKNOLOJİSİ EFENDİMİZ(S.A.V)'İ TASDİK EDİYOR!..

2.BÖLÜM: ÇÖREK OTU VE DİABET (ŞEKER HASTALIĞI)

Yazı dizimizin ilk bölümünü okuyamayanlar için kısa bir hatırlatmada bulunacak olursak, Peygamber Efendimiz (S.A.V) bir Hadis-i Şeriflerinde,

"Size çörek otunu önemle tavsiye ederim. Şüphesiz ki onda ölüm dışında her derde devâ vardır."

buyurmuşlardır. Âlemlerin Efendisi (S.A.V), bu sözüyle günümüz bilimine ışık tutmuş ve 1400 sene sonra, bu sözün taşıdığı önem bilim adamlarının yaptığı çalışmalar neticesinde ortaya çıkmıştır. Bu çalışmalarda çörek otunun kanser, diabet, astım, enfeksiyon, romatizmal ve kalp ile ilgili hastalıklarda tedavi edici ve önleyici rolü olduğu tespit edilmiştir.

Yazımızın ilk bölümünde çörek otunun kanser tedavisi ve kanserin önlenmesinde ne kadar önemli olduğundan bahsetmiştik; bu bölümde de diabeti tedavi edici ve önleyici etkileri üzerinde duracağız.

Diabet, vücudun yeterli miktarda insülin üretemediği veya insüline yeterli miktarda cevap veremediği durumlarda ortaya çıkan bir hastalıktır. İnsülin, pankreas tarafından üretilen ve vücudumuzdaki enerji gereksinimi için hücrelere glukoz (şeker) alınımını sağlayan hormondur.

Diabet, glukozun kanda yükselmesine ve bunun sonucunda başta kalp, göz, sinir sistemi, damar ve böbreklerle ilgili olmak üzere birçok organ da ciddi komplikasyonların oluşmasına neden olur. 2000 yılı itibariyle dünyada yaklaşık 171 milyon diabet hastası olduğu tahmin edilmektedir. Bu kadar yaygın ve önemli olan bir hastalığın önlenmesi veya oluştuğunda tedavi edilmesi çok önemlidir.

Yapılan çalışmalarda çörek otunun ve çörek otundan elde edilen etken maddelerin kan şekerini düşürdüğü tespit edilmiş ve diabete bağlı gelişerek insan hayatını olumsuz yönde etkileyen nöropati (sinirlerin hasar görmesi), nefropati (böbrek hasarı) ve hiperlpidemi (kanda yağ ve kolesterol yüksekliği) gibi durumları da tedavi ettiği gösterilmiştir.

Yapılan bir araştırmada, deney fareleri diabet oluşturulduktan sonra çörek otundan elde edilmiş olan thymoquinone maddesi ile 4 hafta süreyle beslenmişler ve bu süre sonunda diabetik farelerin kan şekeri düzeyinin anlamlı derecede düştüğü tespit edilmiştir. Bu olayın mekanızmasına yönelik yapılan deneylerde de Thymoquinone'un karaciğerde glukoz üretimini azalttığı gösterilmiştir. [1]

Yine başka bir çalışmada, diabetik deney hayvanlarında Thymoquinone'un hiperglisemiyi (kan şekeri yüksekliği) ve hipoinsülinemiyi (insülin azlığı) önlediği tespit edilmiştir. Bu olayın mekanizması araştırılmış ve Thymoquinone'un hücresel düzeyde protein kinaz gibi değişik molekülleri baskılayarak etkisini gösterdiği belirlenmiştir. Sonuç olarak da Thymoquinone'un diabeti önleyici etkisi özellikle vurgulanmıştır. [2]

Bir diğer çalışmada da çörek otu yağının diabetik farelerde herhangi bir yan etkiye neden olmadan kan şekerini önemli düzeyde düşürdüğü gösterilmiştir. [3] Başka bir çalışmada ise çörek otunun pankreasdan insülin salgısını arttırarak kan şekeri düzeyini düşürdüğü gösterilmiştir. [4]

15. Al-Ali A, Alkhawajah AA, Randhawa MA, Shaikh NA. Oral and intraperitoneal LD50 of thymoquinone, an active principle of Nigella sativa, in mice and rats. J Ayub Med Coll Abbottabad. 2008 Apr-Jun;20(2):25-7.

1234