logo

logo

EFENDİMİZ (S.A.V)'İN MEKKE DÖNEMİ

ÜÇÜNCÜ VE DÖRDÜNCÜ BİRİNCİLER

Bu defa sıra, ilkler arasında (4) ve azadlı köleler arasında yine (1) numaralı mümin de... Ezeli Müslüman ve ebedi âşık. Harise oğlu Zeyd...

Babasını bırakıp ta Allah Resulünü tercih eden ve bütün kalbiyle O'na bağlanan Hazret-i Zeyd...

İşte dördüncü olarak:

- İman ediyorum! Sen Hak Peygambersin, getirdiğin din de haktır, diyen bu Zeyd (r.a.)

İlahi nasibe bakınız ki, o da, köleler arasında birinci...

Nur salkımına ilk defa el atanlardan, ilk defa iman kılıcını sıyıranlardan ve Allah Resulünün davetine icabet edenlerden...

Hatice, Ebu Bekir, Ali ve Zeyd (r.a.)...

Ve İslam'a davetin gizli şekli bu arada başladı...

Düşününüz ki, o an bütün beşeriyet küfür bataklığında ve küfür denizi donmuş halde...

Bu donmuş küfür denizinin buzları altında ince bir sıcak su şeridi... Zaman gelecek bu cereyan bütün ummanı fokur fokur kaynatacaktır... Ve o zaman yakındır.

Allah'ın Sevgilisinin etrafında pervaneleşen ilkler, insanları Hak dine, Allah'ın ilahi nizamına davet etmekte...

İman havuzuna dalan dalana... Kadın Erkek, iman eden edene...

Peygamber zevcesi büyük ve temiz Hatice'den sonra ikinci, üçüncü ve dördüncü olarak iman eden kadınlar: Kâinatın Fahrinin amcaları Abbas'ın zevcesi Ümm-ü Fazl Hazretleri... Abbas'a henüz iman devleti nasip olmadı...

Cihan Sıddık'ın kızı Esma (r.a.) da, iman tacını başına koydu.

İstikbalin en büyük Müslüman'ı ve Adalet Sultanı Ömer'in kız kardeşi Fatıma bint-i Hattab; nur dairesine ilk girenlerden.

İşte bu üç büyük isim, İslam âleminin (2) , (3) , (4) numaralı kadın müminleri...

Ve her biri bir kutup değerinde mübarek insanlar... Dillerde ulvi kelam:

Birdir, Tektir, Zat-i Hak!

12