logo

logo

EFENDİMİZİN GENÇLİK ÇAĞI

HARİSE OĞLUNU ARIYOR

- Ey Abdullah'ın oğlu! Ey kureyş kavminin efendisi, efendisinin oğlu! Siz Harem halkı ve Harem-i Şerif'in komşusu sununuz. Beytullah'ın yanında esirlerin esaret bağlarını çözer ve karınlarını doyuruyorsunuz. Yanında bulunan oğlumuz için sana geldik. Sen bizi memnun ve hoşnut edecek uygun bir akçe iste, biz sana onu sunalım, oğlumuzu bize teslim et...

Âlemin Fahri sordular:

- Oğlunuz kimdir

- Zeyd b.Harise!

- Bundan başka isteğiniz varmı?

- Hayır!

- Öyleyse onu çağırın, dilediğini işlemekte serbest bırakın!... Eğer sizi tercih ederse, hiçbir kuruş istemeksizin onu size veririm; alın götürün! Eğer beni tercih ederse, vallahi ben, beni isteyeni kimseye vermem!...

- Sen bize karşı çok insaflı ve iyi davrandın...

Zeyd'i huzura getirdiler. Nebiyyi Muhterem ona sordu:

- Yavrucuğum! Şunları tanıyor musun?

- Evet...

- Kimdir onlar?

- Bu babamdır, şu da amcam!

Kâinatın Efendisi tatlı tatlı baktılar ve:

- Ey yavrum, dediler; sen benim kim olduğumu öğrendin. Sana sevgi ve şefkatimi de görüp duruyorsun! O halde ya beni tercih et, yanımda kal! Ya onları tercih et, git!

Zeyd'in gözlerinde pırıltılar belirdi ve saadetle konuştu:

- Ben hiçbir kimseyi sana tercih etmem. Sen, bana baba ve anne makamındasın!...

Zeyd'in babası Harise ile amcası donup kaldılar. Ondan böyle bir şey beklemiyorlardı. Nasıl oluyor da, kendilerini bırakıp bu yabancıyı tercih ediyordu?

Harise'nin gözleri hançer hançer açıldı ve haykırdı:

- Ey Zeyd! Yazıklar olsun sana... Demek sen köleliği; hürriyete, babana, amcana, ev halkına tercih ediyorsun!

Zeyd tatlı tatlı gülümsedi:

- Evet, ben bu zattan öyle şeyler gördüm ki, O'na, hiçbir zaman hiçbir kimseyi tercih edemem!..

Zeyd'in bu derece muhabbet ve bağlılığını gören Âlemlerin Efendisi, onu kureyşliler geleneğine uyarak oğul edinmek istedi. Elinden Mekke ulularının oturdukları Hıcır mahalline götürdü:

- Ey insanlar, dedi; şahit olunuz ki, Zeyd, benim oğlumdur! Ben , ona varisim, o da bana varistir!...

Âlemde hiçbir çocuk ve hiçbir fani böyle bir saadete erebilmiş değildir... Allah'ın Resulüne, insanlığın biricik önderine evlat olmak ne büyük tecellidir.

İşte büyük ve temiz Hatice, bu altın saçlı, güneş bakışlı, gümüş bedenli yavruyu Allah Resulüne hediye etmiş, o da, onu evlat edinmişti...

İleride Allah sevgilisi ilahi memuriyetini alınca ona ilk iman edenlerden biri de Zeyd olacaktır ve bütün ömrü boyunca bir nefes olsun Allah Resulünden ayrılmayacaktır. Ve onun uğrunda şehit olacaktır.

12