logo

logo

EFENDİMİZ (S.A.V)'İN GAZALARI

HAZIRLIK

Allah'ın Resulü, Kureyş üzerine çullanacaklarını ve İslam'ı büyük zafer merhalesine ulaştıracaklarını herkesten gizli tutuyorlar. Sahabilere emirleri, sadece:

- Gaza, tedarikini görün! Sözünden ibaretti:

Peygamber şehri nurlu Medine, sanki bir arı kovanı. Ok, kılıç, mızrak, gürz ve zırh. Harıl harıl hazırlık. Ama nereye, kime karşı, hangi istikamette? Meçhul. Gayeden hiç kimsenin haberi yok.

Harp ve siyasetin en nazik kanunu da vazediliyor: Gizlilik.

Bu esnada Müslümanlardan Hatib, Mekkelilere bir mektup gönderdi:

- Allah'ın Resulü sahabilerine gaza emrettiler. Sizden başkasının üzerine varılacağını sanmıyorum. Ey Kureyş topluluğu, gafil avlanmayız!

Rabbi Rahimimiz bu hali Resulüne bildirdi. Allah'ın Sevgilisi, Hz. Ali'yi davet ettiler:

- Yanına Zübeyr ve Mikdad'ı al; atlarınıza binin, son sür'at yol alın! Hah ravzası denilen yerde, Mekke'ye giden bir kadın bulacaksınız. Kadının üzerinde gizli bir name var. Onu alıp bana getirin!

Cenab-ı Ali (r.a), yanında iki şanlı arkadaşı, atına atladı ve atının karnı kumları yalarcasına uçtu. Denilen yerde kadını yakaladılar. Mektup casus kadının saçlarının arasında. Getirip Kâinatın Efendisine sundular.

Hatib yüksek huzura çağrıldı:

- Ya Hatib, nasıl yazabildin bu mektubu?

Hatib'in boynu bükük:

- Ey Allah'ın Resulü!.. Ben Kureyş'in içine sonradan girmiş bir insanım. Öbür muhacirler gibi değilim. Mekke'de kalan yakınlarım incinmesinler diye onlara bu yardımı ettim. Dinimden döndüğüm için değil.

12