logo

logo

EFENDİMİZ (S.A.V)'İN GAZALARI

KAZA UMRESİ

Bu seriyyenin ismine de "Kaza Umresi" denildi. Sebep şu: Hudeybiye anlaşmasında Kâbe ziyaretini bir yıl ertelemişlerdi. İşte bir yıl dolunca Allah'ın Sevgilisi seriyye halinde Kâbe ziyaretine çıktı. Anlaşmaya göre bir yıl sonra, kılıçlar kınında, Müslümanlar Allah'ın evini ziyaret edebilecek ve "Umre" lerini yerine getirebileceklerdi.

Yedinci yıl Zilkade ayı gelince Kâinatın Efendisi emir buyurdular:

- İlk seferde bulunan sahabiler hazırlansın.

Hayber gazasında şehit olanlarla başka seferlerde ve döşeklerinde ölenler müstesna, ilk sefere katılmış ne kadar sahabi varsa akın akın geldi ve Mescid-i Nebevi'nin önünde toplandı. Nebiyyi Ekrem, nur yatağı Medine'ye Ebu Zer Gıfari Hazretlerini tayin ettiler. Takvanın destanlık kahramanı büyük sahabi Medine muhafızı.

Kafile tertiplendi. İki bin sahabi. Haremde kurban edilecek 60 deve, zırhlar, tulgalar, mızraklar, oklar, kılıçlar. Ve ayrıca yüz at.

Sahabiler, Nur-u Cihanın etrafında pervane. Gönüller ilahi aşkın vecdiyle pınar pınar çağlıyor.

Medine'den tekbir sesleriyle yola revan oldular.

Zülhuleyfe dedikleri noktaya geldikleri zaman Muhammed İbn-i Mesleme kumandasında ileriye atlı bir müfreze gönderdiler ve kendileri orada ihrama girdiler.

Muhammed bin-i Mesleme, kartopu alınlı atlarını şaha kaldırıp Mekke istikametinde uçtu. İleride Kureyş'in bazı karakollarına rastladı.

Kureyş öncüleri sordu:

- Gelen kimdir?

Muhammed bin Mesleme cevap verdi:

- Allah'ın Resulüdür ve inşallah yarın burada olacaklardır.

Ertesi sabah Kâinatın Efendisi sahabileriyle oraya geldiler. Kafile silahlarını o noktada bıraktı ve silahların etrafı 200 kişilik bir muhafız kıt'asiyle çevrildi.

Nur-u Cihan, oradan kalktılar, kurbanlarını önlerince sürüp ileride bir yere bıraktılar ve "Kusva" isimli develerine bindiler, ilerlemeye başladılar. Etraflarında, dalga dalga sahabi.

Nurdan bir ırmak gibi, Mekke'ye inen yokuştan aşağıya doğru süzüldüler. Bir ağızdan yüksek sesle haykırıyorlar:

- Lebbeyk, Allahümme, Lebbeyk... "Sevgi ve güvenim yalnız sanadır Allah'ım!".

Varlığın sebebi olan Cenab-ı Peygamberin devesini, şair sahabilerden Abdullah bin Revaha (r.a) çekiyor ve önünde beyitler okuyarak yürüyordu:

- Ey kâfir oğulları! Allah Resulünün yolundan çekiliniz!.. Yüce Allah Kur'an'ında onun hak Peygamber olduğuna dair ayetler indirdi. En hayırlı ölüm, onun yolunda ölümdür. Biz onun emir ve işareti ile sizi yok ederiz!

Hazret-i Ömer (r.a) manzarayı gördü ve şanlı şaire ihtar etti:

- Ya Abdullah! Allah Resulünün önünde şiir mi okuyorsun?

Nihayetsiz olan mülkün seyidi buyurdular:

- Bırak, ya Ömer okusun; o beyitler, tesir bakımından kafirlere ok atmaktan daha faydalıdır!..

Allah'ın Sevgilisi sahabilerine emir verdiler:

- Kâbe'nin etrafında ilk üç tavafı sert ve hızlı adımlarla yapınız!

Medine hummasının sahabileri zayıf düşürdüğünü söyleyenlere karşı, küfre haşmet gösteriyorlar.

Dağa çekilen kâfirlerin gözü hayretten açılmış, Peygamberler Peygamberini ve onun sahabilerini seyrediyorlar.

123