logo

logo

EFENDİMİZ (S.A.V)'İN GAZALARI

HAYBER GAZASI

Allah'ın Sevgilisi de, onlara, ellerindeki kazma küreklere bakıp buyurdular:

- Allahü ekber, haribet Hayber = Allah büyüktür, Hayber harab olmuştur.

Sahabilerden Ebu Muse'l-Eş'ari (r.a) den:

Allah'ın Resulü (selam üzerine olsun) Hayber'e gazaya giderken mücahidler bir vadiye eriştiklerinde tekbir sesleriyle yeri göğü inlettiler:

- Allah en büyük, Allah en büyük, Allah'tan başka ilah yoktur!

Bu hali gören Cenab-ı Peygamber mücahidlere hitaben buyurdular:

- Nefsinize acıyınız! (Yavaş tekbir getiriniz! Çünkü) siz ne sağırı çağırıyorsunuz, ne de gaibe sesleniyorsunuz. Muhakkak ki siz, iyi işiden ve size çok yakın olan Allah'a dua ediyorsunuz. O her zaman sizinle beraberdir.

Ravi Ebu Muse'l-Eş'ari sözlerine devam ediyor:

Bu sırada ben Allah Sevgilisinin binitinin arkasında idim. Bende:

- Kulun ihatası ve kuvveti yoktur. Ancak bu, Allah'ın inayetiyle hâsıldır! Demeye başladım. Resul-i Ekrem benim sesimi işitti ve bana seslendi:

- Ya Abdullah bin Kays!

- Buyurunuz, ey Allah'ın Resulü! Dedim.

- Ey Abdullah! Sana cennet hazinelerinden büyük bir hazine değerinde bir kelime (bir cümleye) delalet edip bildireyim mi?

Ben de:

- Bildir, ey Allah'ın Resulü: Babam-Anam sana feda olsun! Dedim.

Allah'ın Resulü şöyle buyurdular:

- O kelime, Lahavle vela kuvvete illa billah'dır (Sahih-i Buhari, T. Sarih Tercemesi)

Hikâyeler, efsaneler yatağı Hayber...

Gizli mahzenlerinde ejderhaların bekçilik ettiği demirden kuşaklar ve granitten cübbelerle muhafazalı belde...

Gerçek iman ve aşk sahipleri için hiçbir set ve engel bulunmayacağı malum.

12