logo

logo

EFENDİMİZ (S.A.V)'İN GAZALARI

CENK BAŞLIYOR

Peygamberler Peygamberi, ağaç dallarından bir gölgelik yaptırdılar ve altına geçtiler. İlk büyük İslam cenginin Peygamber karargâhı işte bu dalların altı...

Gurur ve kibir heykeli kâfirler, meydana savaşmak için er dilediler.

İlk olarak küfür safından üç kişi çıktı: Rebiaoğulları Utbe ve Şeybe ile Utbe'nin oğlu Velid...

Bunların karşılarına Medineli sahabilerden Avf, Muaz ve Abdullah ibn-i Revaha dikildi...

Kâfirler bunları görünce avaz avaz bağırdılar:

- Siz kimsiniz? Kim oluyorsunuz bizim karşımıza çıkacak?

İslam arslanları isim ve şöhretlerini sayıp ilave ettiler:

- Biz Ensar'danız! Allah Resulü'nün Medineli yardımcılarından...

Kâfirler büsbütün kudurdu:

- Bizim sizinle işimiz yok! Siz bizim dengimiz olamazsınız!

Ve karanlık suratlarını Peygamber otağına çevirip narayı bastılar:

- Ya Muhammed! Bize içimizden, kanımızdan, soyumuzdan denk olanları çıkar!

Nihayetsiz olan mülkün seyyidi, hayâ ve sır kaynağı ebedi Resul, mukaddes parmaklarını oynattılar:

- Ya Eba Ubeyde!

- Ya Hamza!

- Ya Ali!

Kâinatın Efendisi, amca ve yeğen, en yakın akrabalarını çıkarıyorlardı, kuduz kâfirlerin karşısına...

Bu İslam cengâverleri, küfür safındakilerden bir çoğunun da aynı derecede yakını...

Evet; iki düşman saf içinde, baba, oğul, kardeş, yeğen, amca, birbirine karşı... Biri iman davası için cenk ediyor, diğeri küfre hizmet... Onları birbirinden ayıran ve birbirine düşüren saik ne kadar kuvvetli...

İnkılâpların inkılabına bakın ki, kabile gayretinden başka hiç bir şey gözetmeyen ve hiçbir gaye tanımayan Arap, şimdi bütün bu bağları bir hamlede ayağının altına almış, Peygamber elinden ölümsüzlük iksiri içerek en büyük gayeyle dolmuştur.

Küfrün alık adamları, usul icabı yeni gelenlere de şan ve şöhretlerini sordular:

12