logo

logo

EFENDİMİZ (S.A.V)'İN ÇOCUKLUK YILLARI

MEDİNE ZİYARETİ

Alemin rahmeti, cihanın en büyük ziyneti, şanlı ve ebedi Resul, aziz annesinin yanında bir gül gibi büyüyordu. Dedesi Abdülmuttalib de etrafında pervane gibi dönüyor, himayesini üzerinden eksik etmiyordu...

Allah'ın Resulü altı yaşına girdikleri zaman, anneleri Amine hatun, Medine'deki dayılarını ziyaret etmek için O'nu beraberine alıp gitti. Ümmü Eymen isimli kadında beraberindeydi. Gittiler, Dar-ı Nabega mevkiine kondular. Bir ay kadar dayılarında kaldılar. Resuller Serverinin babasının kabri de bu evin avlusundaydı...

İleride Allah'ın Resulü Medine'ye hicret ettikleri zaman, çocukluğunda Medine'ye geldiğini ve oradaki bazı hususilikleri anlatıp misafir oldukları evi ve gördükleri şeyleri sayacaklardır:

- Ben çocukluğumda Ensar kızlarından Enise ile bunun üzerinde oynamıştım. Dayılarımın oğullarından bazıları da yanımda idiler. Buraya da ben ve annem misafir olarak inmiştik. Babam Abdullah bin Abdülmuttalib'in kabri de bu evdedir. Suda yüzmeyi de Adiy b. Neccar oğullarının kuyusunda öğrenmiştim...

O zamanlar Yahudiler Allah'ın Resulüne nazar ederler ve kendisini ümmetinin peygamberi diye gösterirlerdi.

Bir gün Yahudilerden biri Allah'ın Resulüne sokuldu:

- Ey çocuk, dedi; senin adın ne?

- Ahmed!

Yahudi hemen çığlığı bastı:

- Bu çocuk, bu ümmetin peygamberi olacaktır!

Ümmü Eymen de şöyle anlatır:

- Bir gün, gündüzün ortasında, Yahudilerden iki kişi yanıma geldiler. Bize, Ahmed'i çıkar, dediler. Ben de Allah'ın Resulünü dışarı çıkardım.

Onu, en ince noktasına kadar süzdüler. Her anına uzun uzun baktılar. Ve aralarında şöyle konuştular:

- Bu çocuk, bu ümmetin peygamberidir. Burasıda O'nun hicret yeridir. Bu memlekette savaş ve tard gibi büyük işler olacaktır!..

Aziz anne, annelerin en azizi Hazret-i Amine hatun, Medine'de daha fazla kalmayı uygun bulmadı. Nur çocuğun elinden tuttuğu gibi Mekke istikametinde yola revan oldu... Dönüşte yolda hastalandı ve Ebva isimli köye geldikleri zaman babadan öksüz çocuğu anneden de yetim bıraktı. Amine hatun, Nur çocuk beş altı yaşlarındayken bu fani aleme veda etti...

Şu varlık sedefi dediğimiz cihanda hiçbir genç annenin ölümü, Hz. Amine hatununki kadar hisli değildir...

12