logo

logo

YARADILMIŞLARIN İLKİ

RESUL-İ EKREM'İN SOY YÖNÜNDEN EŞSİZLİĞİ

Peygamberler arasında Kâinatın Efendisi kadar soyu ve başından sonuna kadar hayatı çizgi çizgi, nokta nokta, tesbit edilmiş bir başka peygamber yok...

Bütün kaynaklar, Allah Resulu'nün Adnan' a kadar olan dedelerini kayıt ederler.

Bir gün, sahabeler Allah' ın Sevgilisine dediler ki:

- Ey Allah' ın Resûlü! Bize, kendinizden bahsetmez misiniz?

Varlığın sebebi olan Cenâb- ı Peygamber:

- Olur, dedi. Ben, babam İbrahim' in duasıyım, İsâ' nın müjdesiyim, annem Âmine'nin rüyasıyım! Her peygamber annesinin gördüğü gibi, annem de benim hakkımda rüya görmüştür!...

Peygamberler Peygamberi başka bir hadislerinde şöyle buyurmuşlardır:

- Ben babam İbrahim' in duasıyım. O, Kâbe' nin duvarlarını yükseltirken:

"Ey Rabbimiz! Onlara ( zürriyetimden getireceğin Müslüman ümmete ) kendilerinden bir peygamber gönder..." diye dua etmişti...

Yine âlemin Rahmeti buyuruyorlar:

- Yüce Allah, İbrahim oğullarından İsmail' i seçti... İsmail oğullarından Kinâne oğullarını seçti. Hâşim oğullarından Abdülmuttalib oğullarını seçti. Abdülmuttalib oğullarından da beni seçti...

İmam-ı Buhari, Allah Resûlünün Adnan'a kadar âli ve pâk nesebini şu suretle zikrediyor:

"Muhammed bin Abdullah, bin Abdülmuttalib, bin Hâşim, bin Abd-i Menaf, bin Gusay, bin Kitab, bin Mürre, bin Kâab, bin Lüey, bin Galib, bin Fihr, bin Malik, bin Ennadr, bin Kinâne, bin Huzeyme, bin Müdrike, bin İlyas, bin Mudar, bin Nizar, bin Mead, bin Adnan..."

Bütün ömür boyu peygamber hizmetinde bulunmuş ve ondan yudum yudum nur devşirmiş olan Hz. Enes bin Mâlik nakli:

Allah' ın Resûlü buyurdular:

- Ben, Abdullah , Abdülmuttalib, Hâşim, Abd-i Menaf , Kusay Kilâb,Mürre, Kâab, Lüey, Galib, Fihr, Mâlik, Nadr, Kinâne, Huzeyme, Müdrike, İlyas, Mudar, Nizar, Maad, Adnan oğlu Muhammed' im!... Mensup olduğum topluluk ne zaman ikiye ayrılmış ise, Allah, beni muhakkak onların en hayırlısı olan tarafında bulundurmuştur.

Tirmizi' den:

Kâinatın Efendisi bir gün, minber üzerinde sahabilerine şöyle bir soru yöneltti:

- Ben kimim?

Sahabiler cevap verdiler:

- Sen Allah' ın Resûlüsün! Selâm sana...

- Ben, Abdülmuttalib' in oğlu Abdullah' ın oğlu Muhammed' im!

Görülüyor ki, Allah sevgilisi âleme nurlar saçan pâk soyunu bizzat kendileri bir ırmak gibi gözler önüne çıkarmışlardır...

12