logo

logo

KAİNATIN EFENDİSİ'NİN MÜBAREK HAYATININ VE ASR-I SAADET'İN KRONOLOJİSİ

Miladi Bi'set  
610 1 Hira'da ilk vahyin gelişi.

İlahi Memuriyeti'ni yakınlarına bildirmesi ve onları İslam'a davete başlaması üzerine Hazret-i Hatice, Hazret-i Ali, Hazret-i Zeyd ve Hz. Ebu Bekir (r.a.)'ın Müslüman olmaları.

613 3 Üç sene gizli davet çığırı sürdükten sonra Safa tepesine çıkıp açık açık insanları İslam'a davete başlaması.
615 5 Müşriklerin zulüm ve işkence devri ve bazı Müslümanların Habeş illerine hicretleri.

Müşriklerin kanlı pençesinin fakir Müslümanların gırtlağına dolanması ve Müslümanların Dar-ı Erkam'a sığınmaları.

616 6 Hazret-i Hamza ve Hazret-i Ömer'in İslam ile şereflenmeleri.
617 7 İkinci Habeşistan hicreti.

Müşriklerin, muhacirleri geri çevirmesi için Habeş Hükümdarı Necaşi'ye müracaatları, Hz.Cafer'in okuduğu ayetin tesiriyle bunun neticesiz kalışı.

Kureyş kafirlerinin Haşimoğulları ile münasebeti keserek boykot ilanı.

619 9 Kureyş müşriklerinin üç senelik muhasarayı kaldırması.

Hüzün yılı. Allah Resulü'nün iki yakınının vefatı. Hz. Hatice ve Ebu Talip'in ölümü.

620 10 Taiflileri İslam'a davet için Taif'e gitmesi, orada Taiflilerin hücumuna uğraması ve kan revan içinde kalması.

Miraç mucizesi. Hicretten 1,5 veya 3 yıl önce.

Birinci Akabe biatı: Medineli 12 kişinin İslam devletine erişi.

621 11 İkinci Akabe biatı: Bu defa Müslüman olanlar çoktu.

Hazreç'ten 9, Evs kabilesinden 3 kişi olmak üzere 12 temsilci seçtiler.

123