logo

logo

Gözlerimizin Nuru Efendimiz (s.a.v)

PEYGAMBER EFENDİMİZ (S.A.V)'İN MÜBAREK ZEVCELERİ HAKKINDA

Resulullah Efendimiz (s.a.v) Hatice Binti Huveylid radiyallu anha ile evlenmişlerdi, kendisi Hüveylid'in kızı olup daha önceki bölümlerde bundan söz edilmişti.

Resulullah Efendimiz (s.a.v) daha sonra Zem'a kızı Sevde (Sevde binti Zem'a bin Kays bin Abdişems bin Abdivüdd bin Nasr bin Malik bin Hisl bin Amir bin Lüeyy) validemizle evlendiler, O'nun yanında yaşı oldukça ilerlemişti, boşanması istendiğinde, kendisi gününü Aişe radiyallahu anha validemize vermiş (119) ve Sevde radiyallahu anha validemiz Resulullah Efendimiz'e (s.a.v) şöyle demişti: "benim bir kocaya ihtiyacım yok, ben sadece senin eşlerin arasında haşrolunmak istiyorum".

Peygamber Efendimiz (s.a.v) daha sonra da Ebubekir kızı Aişe (Aişe binti Ebibekr bin Osman bin Amir bin Amr bin Ka'b bin Sa'd bin Teym bin Murra) radiyallahu anda validemizle evlendiler. PeygamberEfendimiz (s.a.v) Hazreti Aişe validemizle hicretten iki yıl önce Mekke'de evlenmişlerdi. İlgili tarihin hicretten üç yıl önce olduğu da rivayet edilmiştir. Kendisinin o sıralar altı veya yedi yaşında olduğu Medine'ye geldiğinde dokuz yaşında bir kız olduğu söylenmektedir. Peygamberimiz vefat ettiğinde kendisi de on sekiz yaşında idi. Aişe validemiz de elli sekiz yaşında vefat etmiştir, vefat yaşına ilişkin farklı rivayetler de vardır. Aişe validemiz, Resulullah Efendimiz'in bakire olarak evlendiği tek hanımıdır. Hz.Aişe radiyallahu anha, Ümmü Abdullah ismiyle isimlendirilmiştir.


logo

(119) Buhari (5212) ve Müslim (1463) tahriç etmişlerdir.

12345678