logo

logo

Gözlerimizin Nuru Efendimiz (s.a.v)

PEYGAMBER EFENDİMİZ (S.A.V)'İN BİNEK HAYVANLARI

PEYGAMBER EFENDİMİZ (S.A.V)'İN BİNEK HAYVANLARI Daha fazla veya daha az olduklarına yönelik ihtilafların mevcut olmasıyla beraber Peygamber Efendimiz'in on adet atı vardır (194), onların adı şöyledir:

Essekb; Peygamber Efendimiz Uhud gününde - savaşında - bu ata binmiştir, bu atın alnında aklık vardı, üç ayağı sekili ve sağ ayağı sekisizdi.


logo

(194) Şami Essalihi "Sübulü'l Hüda ve'r Reşad"da (641/7) yirmi altı adet atının var olduğunu zikretmiş bunlardan üzerinde ittifak edilen yedi tanesini de Hafız el Iraki şu şekilde anlatmıştır:
"Peygamber Efendimizin atlarının ilk yedisi hakkında ihtilaf olmayıp hepsi binektir,
Atlarının adları: Sekb, Lizaz, Zarib, Murteciz, Verd, Lehif, Sebhe, Mendub,
Eblek, Zü'l Ukkal, Bahr, Zars, Mürtecil, Zü'l Lemme, Elye'sub,
Edhem, Sirhan, Şeha, Mirvah, Secl, Necib, Tirf, Ele'yub,
Mulavih olup geri kalan son dört tanesinin adı yazılı değildir."
Bu kitabın musannifi söz konusu yedi isim yerine dokuz isim zikretmiştir.

12345