logo

logo

Gözlerimizin Nuru Efendimiz (s.a.v)

AŞERE-İ MÜBEŞŞERE (CENNETLE MÜJDELENEN 10 SAHABE)

Aşere-i Mübeşşere'nin (hayattayken cennetle müjdelenmiş olan on sahabenin) adı şöyledir: Dört Büyük Halife, Zübeyr bin Avam, Sa'd bin Ebi Vakkas, Abdurrahman bin Avf, Talha bin Ubeydullah, Sa'd bin Zeyd, Ebu Ubeyde Amir bin Cerrah, Allah cümlesinden razı olsun (193).


logo

(193) İbni Hibban (7002), Tirmizi (3747), Ahmed (193/1) ve diğerleri tahriç etmişlerdir.