logo

logo

Gözlerimizin Nuru Efendimiz (s.a.v)

GÜVENİLİR VE EMİN PEYGAMBERİMİZ (S.A.V)'İN HAYATI - GÖZLERİN NURU

Muttakilerin (günahlardan sakınanların) gönüllerini nurlandıran Yüce Allah'a hamdler olsun; o kimseler Güvenilir-Emin Hazreti Peygamber Efendimizin yolundan yürüdüler, Salihlerin yöntemini takip ettiler, muvahhidlerin yüksek makamlarına yükseldiler; yüce ahlaklı, çokça merhametli, vahyin anlatılması ve açıklanması için görevlendirilmiş olan Peygamberimize selat ve selamlar olsun:

"Tamamen rahmet ve kararlılık, azim, vakar, heybet ve hayadır O,
Ahlakının dışındaki her şey sadece bir meltem olup bir zenginlik bahçesidir O."


Kendisi, sadece yükseklere himmet eden ve değerli dostların topraklarına yağış yağdıran Yüce Allah'ın selavat ve selamlarına mahzar olmuştur. Allah-u Teâlâ, insanlara hidayet meşalelerini taşıyanlardan, Allah yolunda hakkıyla cihad edenlerden, Kur'an-ı Kerim'de belirtilmiş olduğu şekilde Yüce Allah'a hakkıyla hamd ve senada bulunanlardan razı olsun, kendilerine vaad etmiş olduğu cennetlerle kendilerini nimetlendirsin ki onlar örnek bir hayata ve hanif bir yaşama sahip olup yüksek kurtuluş makamlarına erişmişlerdir.

Kuşku yok ki en büyük şahsiyet, üzerinde ittifak edilmiş olduğu gibi Yüce Allah'ın ekrem Peygamberi, diğer tüm alemlerdeki yaratılanların da Efendisi Ebu'l Kasım (Kasım'ın Babası) Hz. Muhammed Sellallahu Aleyhi ve Sellem olup kendisine tüm bilgiler vahyedilmiş, yolun tehlikeleri konusunda Yüce Allah'ın yardımlarına mahzar olmuş, kendisini takip etmemiz, sünnetine tabi olmamız ve güzel hayatını örnek almamız emredilmiştir; tüm bunlar tenzil'il hakim konusunda görevlendirilmiş olan bu Kerim Nebi'nin beyanıdır.

Eser rivayetçileri ve hadis ricalleri yüce Peygamberimizin ıtırlı hayatını, eşsiz ahlakını, dillerin anlatmakta veya kavramakta güçlük çektiği şemailini ortaya koymuş; yazarlar Hz. Peygamberimizin (S.A.V) siyerini, gazve ve seriyyelerini anlatmışlar, bunlara büyük olaylar ve sahabe-i kiram'ın menkıbeleri de çeşitli ve yoğun bir biçimde senetli ve talikli bir biçimde geniş ya da özet halinde eklenmiştir:

"Bunların tümü de Resulullah'ı (S.A.V) anlatmaktalar, ancak kendilerinin bu çabaları sadece denizde bir damla mesabesindedir"


Ancak, eser sahipleri ve rivayetlerle görüş bildiren şahısların nezdinde şu husus malumdur: Siyerin tamamı, sihah sahipleri haricinde tamamıyla muttasıl-ardışık, bitişik- senetlerle rivayet edilerek gelmiş değildir; aksine siyerde sahih, sahihe yakın, zayıf ve çeşitli derecelerde rivayet bulunmaktadır. Nitekim Veliyyu'l Iraki'nin "Elfiye" adlı eserinde bu durumu şöyle ifade etmiştir.

"Öğrenci bilsin ki siyer, sahih olan ve inkar edilen rivayetlerle bir araya getirilmiştir"

12