logo

logo

EFENDİMİZ (S.A.V)'İN MİRACI

MİRAC'IN ARMAĞANLARI

Resul-i Kibriya o gece ilâhî tecellilere, hitaplara, iltifatlara mazhar oldu...

Miraç'ta Allah'ın Resulüne:

1) Bakara suresinin son ayetleri verildi.

2) Ümmet-i Muhammed'den, Allah'a hiçbir şeyi şirk koşmayanların yararlanacakları müjdelendi.

3) Günde 5 vakit namaz farz kılındı...

Beş vakit namazın farz kılınışı da şöyle oldu:

Âlemlerin Rabbi olan Allah, ilk önce 50 vakit namazı farz kıldı. Bu emri alan Allah'ın Resulü Hazret-i Musa'nın tabakasına rücu ettikleri zaman, Musa Aleyhisselam sordu:

- Allah, ümmetine neyi farz kıldı?

- Günde 50 vakit namaz.

- Ey Salih kardeş! Ümmetin buna takat getiremez. Rabbine dön, hafifletmesini iste!..

Allah'ın Resulü dönüp Rabbi Rahîm'ine iltica etti. Yüce Allah 10'unu indirdi...

Kâinatın Tacı yine Musa Aleyhisselam'ın yanına döndü ve:

- Allah, 50 vakitten 10 unu indirdi, dedi...

Hz. Musa yine:

- Rabbine dön, dedi; çünkü ümmetin buna güç yetiremez...

Allah'ın Sevgilisi, yine ulvîlik âlemlerinde, yine Allah'a ilticada.

Yine on vakit daha indirildi...

Böyle bir kaç kere gidiş ve geliş oluyor, hepsinde de Hz. Musa "Ümmetin buna güç yetiremez" diye söylüyor ve

Allah'ın Resulünü geri döndürüyordu. Nihayet 10 vakte kadar indirildi...

Hazret-i Musa buna da aynı cevapları verdi:

- Ey Allah'ın Resulü! Sen Rabbine dön, ümmetin buna takat getiremez; ben senden evvel insanları tecrübe ettim, git Allah'a yalvar, hafifletmesini iste!

Kâinatın Efendisi yine Rabbinin huzurunda, yine niyaz...

Ve Allah'tan Sevgilisine hitap:

- Resulüm! Benim katımda hüküm değişmez. Onlara farz, her gece ve gündüzde 5 vakit namazdır. Her namaz için de 10 ecir vardır ki, bu da elli namaz eder.

Kim bir iyiliğe niyetlenir de onu işlemezse, ona bir iyilik yazılır. İşlerse 10 iyilik işlemiş gibi yazılır...

Kim de bir kötülüğe niyetlenir de onu işlemezse, ona bir şey yazılmaz. O kötülüğü işlerse yalnız bir kötülük yazılır...

Bunun üzerine Nebiyi Zişan, Hz. Musa'nın yanına döndüler. Hz. Musa yine sordu:

- Ne ile emir olundun?

- Günde beş vakit namazla!

- Senin ümmetin her gün beş vakit namaza güç yetiremez. Ben senden önce insanları, İsrail oğullarını çok denedim, bilirim. Dön de bunu biraz daha indirmesini Rabbinden dile...

- Rabbime bu yolda o kadar niyazda bulundum ki, artık ondan utanır oldum!..

Ve böylece 5 vakit namaz bu ümmete farz oldu...