logo

logo

EFENDİMİZ (S.A.V)'İN MEDİNE DÖNEMİ

İLK EZAN

Abdullah bin Zeyd (r.a.), rüyada öğrendiğini kelimesi kelimesine Cenab-ı Bilal'e öğretti...

Bilal'ın muhteşem sesi Medine ufuklarında yankılandı ve Kâinatta ilk ezan okunmuş oldu... Bilal'in gür sesini duyan Hazret-i Ömer soluk soluğa Allah Resulünün huzuruna geldi ve gürledi:

- Ey Allah'ın Resulü! Seni Hak Peygamber olarak gönderen Allah üzerine söylüyorum ki, rüyada nasıl gördümse Bilal ezanı öyle okuyor...

Meğer Hazret-i Ömer de aynı rüyayı görmüş... Ve böylece Ezan-ı Muhammedi, ilahi davetin saltanatlı bir avizesi olarak billurlaştı.

Allah'a inanan ey necip millet,

Tekbir sesleriyle gökleri inlet!..

Ezan bahsinde İmam-ı Ahmed şöyle der:

- Allah, ezanı vahiy yolundan Peygamberine bildirmeyip sahabelerine rüyada malum etmekle, bazı halleri ümmete doğrudan doğruya tecelli ettirerek, bütün din ölçülerinin hak olduğuna dair delil vermiş ve itikatlarını kuvvetlendirmiştir. Bu da azim bir nimet...

Cihanda ilk ezanı, yine ilk müezzin okuyor ve Kâinat bu billûrî sesle inliyor!

Ve işte ezan, birer şahadet parmağı halinde gökleri delen minarelerden asli lisanîyle buram buram yükselen ulvi sada...

HAŞİYE:

İş hususunda onlarla müşavere et!

Ayetinde işaret edildiği gibi Allah'ın Resulü ezan hususunda da sahabeleri ile istişare ettiler...

Hazret-i Ömer de aynı rüyayı görmüştü, Allah'ın Sevgilisi ona:

- Bu dediğin iş için, vahiy daha evvel geldi, buyurdular.(Ebu Davud).

12