logo

logo

EFENDİMİZ (S.A.V)'İN HİCRETİ

YOLA TEKRAR DEVAM

Kâinatın nuru mağaradan çıkıp Medine yolunu tuttular. Artık tarih, zamanı sayabilir.

Birinci sene...

Yolda Ümmü Mabed isimli bir kadın gördüler... Gelip geçen yolculara yiyecek içecek satıyor...

Son derece acıkmışlardı. Kadına dediler:

- Yiyecek bir şeyin var mı, ey hatun?...

Kadın boynunu büktü:

- Vallahi, hiç bir şey kalmadı; kusura bakmayın!

Allah'ın Resulü etrafı süzüyorlar. Gözüne bir tarafta cılız bir koyun ilişti...

Sordular:

- Şu koyuncağızın sütü de mi yok?

- A nasıl olsun! Öyle bitkin bir halde ki, sürüye gidemedi. İşte olduğu yerde duruyor.

- Eğer izin verirsen biraz sağalım... Ne çıkarsa bize yeter.

- Buyurun; İstediğiniz kadar sağın... Ama zannetmem ki süt versin.

Varlık nuru, mecalsiz bir halde duran koyunun yanına gitti, çömeldi, ellerini uzattı ve "Besmele" çekip sağmaya başladı...

Koyunun memesinden süt fışkırıyor... Sanki meme değil de süt pınarı... Çanak öylesine doldu ki, kendileri, mağara dostu ve hizmetçileri kana kana içtikleri halde yine arttı...

Kadının gözleri boncuk boncuk açıldı ve hayretle bir nida koy verdi.

İnsanlığın Efendisi yollarına yine devam ettiler... Biraz sonra kadının kocası geldi çanaktaki sütü gördü:

- Ey hatun; bizim süt veren koyunumuz yoktu. Bu ne hal?

Kadın cevap verdi:

- Bir mübarek adam geldi. Allah'ın ismini söyleyip elini uzatır uzatmaz süt inmeye başladı.

- Nasıl adam anlat? ... Bunda bir hikmet olsa gerek...

- Bir hoş, nur yüzlü bir insan... Simsiyah saçlı, simsiyah gözlü incecik kaşlı ve gür kirpikli... Gözlerinin karası gayet siyah ve akı gayet beyaz... Uzun boylu... Sesi ne fazla kalın, ne ince; amma fevkalade tatlı... Konuşması harika... Fesahat ve belağatla konuşuyor.

- A hatun! Bu anlattığın adam, Kureyş içinden zuhur eden Peygamber olsa gerek... Keşke geldikleri zaman evde bulunaydım da ona bağlanaydım!...

Hadis âlimlerinin rivayetince; Nebiyyi Muhterem'in sağdıkları koyun ta hak ve adalet güneşi Hazret- i Ömer'in zamanına kadar kaldı. Meşhur olan kıtlıklar boyunca o koyunun sütünü sağıp içmişlerdir. İşte Peygamber mucizesi.