logo

logo

EFENDİMİZ (S.A.V)'İN GAZALARI

DAİMA İLERİ VE DAİMA İLERİ

Ebedi Hayat Müjdecisi bu defa da Kays bin Udade'yi, 400 mücahitle Yemen tarafına gönderdiler ve yol üzerinde bulunan Sad'a kabilesini vurmak işiyle vazifelendirdiler.

Sahabiler dizisinin arasında Ziyad bin Haris adlı Sad'a oymağından bir zat vardı. Peygamber fermanını duyunca hemen huzura çıktı:

- Ey Allahın Resulü dedi; Sad'alılara beni elçi gönder! Ben onları senin emrinde toplayayım! Üzerine asker göndermeyin!

Kâinatın Efendisi teklifi kabul ettiler ve askeri geri çevirdiler. 15 gün sonra Sad'alılar geldi ve topyekün İslam'a can attı.

Şimdi İslam dairesi bir mıknatıs merkezi.

İnsanlık dizi dizi, kabile kabile ve fert fert İslam'ın nuruna koşuyor.

Ufak tefek tereddüt ve mukavemeti olanların üstüne asker gönderiliyor; o zaman isteyen ve istemeyen, baş eğmek mecburiyetinde kalıyor.

Allah'ın sultanı ve evliyalar sultanı Hz. Ali 9.yıl Rebiülahir ayında "Tayy" kabilesi putunu yıkmaya memur edildi. Emrine 150 sahabi verildi. Yüzü deve, ellisi at üzerinde. Aşk ve imanla yola revan oldular, "Tayy" kabilesine vardılar, mankafa putu devirdiler, kabilenin esirlerini, develerini ve koyunlarını alıp Nebiyyi Muhtereme getirdiler.

Aldıkları esirler içinde, bey kızı olan Sinane isimli bir dilber vardı. Allah'ın Sevgilisi Sinane'yi azad edip yerine gönderdiler.

Allah Resulünün bu mürevvetini gören Sinane'nin kardeşi hemen iman devletine erdi.