logo

logo

EFENDİMİZ (S.A.V)'İN GAZALARI

YİNE MEDİNE'YE DÖNÜŞ VAR

Allah'ın Sevgilisi, topyekün zaman ve bütün mahlûkatın Peygamberi, 15 gün kaldıktan sonra, keremli Mekke'den, nur yuvası haline getirdikleri Medine'ye, Ensar isimli sahabilerinin yurduna döndüler.

Medine halkı saadetle dolup taştı ve varlığın nurunu en taşkın bir cezbe haliyle sineye bastı.

Allah'ın izniyle müyesser olan büyük fetihle asiller çerçevesi Kureyş topyekün İslam'a can attı ve İslam büyük düzlüğe çıktı.

İnsanlığa nefes nefes hayat saçan yüce İslam, ruh iklimlerine damla damla aktı ve saadet şafağı ebedi olarak söktü.

Mekke içinden tertiplenen seriyeler:

Mekke fethinin beşinci günü, Kâinatın Efendisi, 30 kişilik birliğin başında Halid bin Velid'i Nahle isimli yere "Uzza" dedikleri putu devirmeye memur ettiler.

Dahi kumandan Hz. Halid (r.a), gitti, putu yıktı ve döndü.

Nebiler Nebisi, Halid'e:

- Yıkarken bir şey gördün mü? Diye sordular.

Halid'in cevabı:

- Hiç bir şey görmedim ey Allah'ın Resulü!

12