logo

logo

EFENDİMİZ (S.A.V)'İN GAZALARI

DEVRİLEN PUTLAR

Ramazanın bitmesine 10 gün kala, bir Cuma günü, Kâinatın Efendisi Kâbe'yi tavaf ediyor. Kâbe'nin etrafında dizili 360 putun önünden geçiyorlar. Ellerinde, ince bir ağaç dalı.

Her putun karşısına gelişlerinde, ellerindeki değnekle işaret edip buyuruyorlar ve şu ayeti okuyorlar:

"De ki: Hak geldi, batıl zeval buldu. Şüphesiz ki batıl daima zeval bulucudur."( İsra Suresi / 81)

Eritilmiş kurşun ve bakırla yerlerine perçinli mankafa putlar gürül gürül devriliyor.

Tam 360 put yüz üstü.

Ve hepsi süpürüldü.

Allah'ın mukaddes evi, tertemiz.

Abdullah bin Mes'ud (r.a) den rivayete göre şöyle demiştir: Mekke'nin fethi günü Nebi (s.a.v) (Harem-i Şerife) girdi. Hâlbuki Kâbe'nin etrafında ibadet için dikilmiş (kurşunla tahkim edilmiş) üç yüz altmış put vardı. Resulullah elindeki değnekle putları dürtüyor ve şöyle diyordu:

"Hak geldi, batıl gitti, helak oldu. Hak geldi, hâlbuki (ölen batıl) ne icada, nede öleni diriltmeye muktedir değildir."

Katade Hazretlerinin kavlince, gelen Hak, Kur'an ve giden batıl, şeytandır.

Muazzez sahabilerden İbn-i Abbas (r.a) putların devrilişini şöyle anlatır:

O gün Allah'ın Resulü geldiler. Kâbe'nin içinde putlar vardı. Âlemin Fahri içeriye girmediler ve putların dışarıya çıkarılmasını emrettiler. Müşrikler, Hazret-i

İbrahim ve İsmail'i gösteren iki put yontmuşlar ve bunların ellerine bir takım oklar tutturmuşlardı. Fal hizmeti gören oklar. Allah'ın Resulü bunları görünce "Allah müşrikleri mahvetsin! Bu ettikleri hak mıdır? Vallahi onlar bilirler ki, İbrahim ve İsmail böyle fal aletleri kullanmamışlardır." dediler.

Hübel isimli büyük put gürül gürül yüz üstü giderken Hz. Zübeyr, Ebu Süfyan'a:

- Ya Ebu Süfyan, dedi; hani ya senin Uhud cenginde sığındığın ve sayesinde gururlandığın Hübel?

Ebu Süfyan atıldı:

- Sus! Artık suçlandırmak yetişir. Allah bir ve mülk onun... Ve ben bir olana inandım!