logo

logo

EFENDİMİZ (S.A.V)'İN GAZALARI

ŞÜKÜR DEMİ

İşte iman ordusu, sanki nurdan bir ırmak,
Peygamberini yine muzaffer eyledi Hak.

Devesinin üstünde eğildi can güneşi,
Yüzünü gizlemede iki cihan güneşi.

Öyle bir şükür demi ve öyle bir haşyet bu,
Boy vermiş arşa kadar Peygamber tevazu'u!..

Ümmü Hani Hazretlerinin evinde guslettiler. Peşinden 8 rekâtlık kuşluk namazı kıldılar.

Ümmü Hani Hazretleri Nebiyyi Muhteremin bu kadar hafif namaz kıldıklarını görmediğini söylemiştir.

Resul-i Ekrem (s.a.v) ertesi günü bir hutbe irad ettiler. Karşılarında yığın yığın insan ve cıvıl cıvıl kaynaşma.

Buyurdular:

"Ey insanoğulları! Allah yerleri ve gökleri yarattığı an, Mekke'de boğuşmayı haram etmiştir. Bu haram, Kıyamet Günü' ne kadar bakidir. Allah'a ve Ahirete inananlar için Mekke'de kan dökmek ve ağaç kesmek helal olmaz. Eğer herhangi bir ferd Allah'ın Resulü Mekke'de cenk etmiş diye nefsine izin verecek olursa ona deyiniz ki, Allah, Resulüne izin verdi, ama size vermedi! Bana da günde bir saat helal kılınmıştı. O saat geçti ve bugün yasak yine avdet etti. Ölçü budur; bunu, hazır olanlar gaip olanlara haber versinler."

Kâinatın Efendisi, fetih hutbelerinde, bu helal ve haramı tespit buyurduktan sonra, Kureyş topluluğuna hitap ettiler:

- Ey Kureyşliler! Benim size karşı ne yapacağımı sanıyorsunuz?

Kureyşliler bir ağızdan haykırdı:

- Senden hayır bekleriz! Sen keremli kardeşsin ve keremli kardeşin oğlusun!

Allah'ın Resulünün mukaddes yüzlerinde ilahi pırıltılar. Emir buyurdular.

- Varın, serbestçe dolaşın. Siz azad edilmişlersiniz!

Medineli sahabilerin gönlüne düşen korku:

123