logo

logo

EFENDİMİZ (S.A.V)'İN GAZALARI

ELÇİLER

Fakat imparator, bu sapık valinin harekete geçmesine müsaade etmedi ve vali, Allah Resulünün bedduasını alarak tez zamanda dünyadan göçüp ebedi azap diyarına gitti.

Yemen Meliki de şart ileri sürdü:

- Beni kendisine veliaht ederse Müslüman olurum! Yoksa O'nunla savaşırım!

O nasipsiz de tez zamanda cehenneme yolcu oldu.

Gurur ve kibir heykeli Acem Kisrası, Nebiyyi Muhteremin namesini alınca öfkesinden çıldıracak hale geldi ve azgın bir canavar gibi mukaddes nameyi parçalayıp attı.

Allah'ın Sevgilisi ellerini ulvilik alemlerine kaldırdılar:

- Allah'ım, dediler; onun mülk ve devleti paralansın!

Kisra, Yemen'deki valisi Bazan isimli İranlıya da şu emri verdi:

- Nebilik iddia eden adamı bana gönder!

Nasipsizler nasipsizi kâfir vali, iki adamının eline, aklınca bir ferman verip Allah Resulüne gönderdi ve dedi:

- Sen acele Kisra'nın memleketine git, seni istiyor!..

Peygamber-i Zişanın Münzir'e gönderdiği mektup

El Münzir, Bahreyn'deki İranlı valiydi. Hz. Peygamber (s.a.v) bu mektupla onu İslam'a davet etmişti. Mektup halen Suriye'nin tanınmış ailelerinden Kuvvetli ailesinin elinde bulunmaktadır.

Memurlar ilave etti:

- Eğer hemen kalkıp gidersen vali senin hakkında Kisra'ya şefaat mektubu yazacak ve sen de kurtulmuş olacaksın!

Varlığın sebebi olan Cenab-ı Peygamber Nübüvvet nuruyla bilip şöyle buyurdular:

- Kisra öz oğlu tarafından öldürüldü ve şu anda böyle biri mevcud değildir!..

Ve ilave ettiler:

- Benim şeriatım pek yakında, Kisra devletinin her yanını kaplayacaktır.

Valinin adamları Yemen'e dönüp vaziyeti bildirdikten kısa bir zaman sonra dalga dalga bir haber geldi:

- Gerçekten Kisra öz oğlu tarafından öldürülmüş ve her şey Allah Resulünün haber verdiği gibi cereyan etmiş.

Bu haber karşısında maiyetinden niceleri derhal infilak etti ve İslam denizine can attı.

12