logo

logo

EFENDİMİZ (S.A.V)'İN GAZALARI

YAHUDİ TUZAĞI

- Hayır, yalan söylüyorsunuz, (büyük) babanız falandır.

- Doğru söyledin, (ey Allah'ın Peygamberi!)

- Size bir şey daha sorsam, doğru cevap verir misiniz?

- Evet, ya Ebe'l-Kasım söyleriz. Hem biz yalan söylesek bile bizim yalanımızı bilirsin. Nasıl ki büyük babamızı bilmiştin.

- Cehennemlik kimlerdir?

- Biz az zaman cehennemde kalırız; ardımızdan siz girersiniz.

- Haydi, buradan yıkılın! Vallahi Cehennemde biz size halef olamayız.

Ve ilave ettiler:

- Şimdi (asıl mühim) bir şey soracağım. Buna olsun doğru cevap verir misiniz?

Yahudiler:

- Evet, ya Ebe'l-Kasım, dediler;doğru cevap veririz!..

Allah'ın Resulü sordular:

- Şu koyuna zehir sürdünüz mü?

- Evet...

- Bu cinayete sizi sevk eden nedir?

- Seni tecrübe etmek istedik. Eğer sen yalancı (peygamber) isen (koyunu yer ölürsün) biz de kurtulmuş oluruz. Eğer hakiki bir peygamber isen sana bir zarar erişmez.

Evet, Allah sevgilisi'nin bir mucizesidir ki, elindeki koyun budu dile gelmiş:

- Beni yeme ey Allah'ın Resulü, ben zehirliyim!

demiştir.

12