logo

logo

EFENDİMİZ (S.A.V)'İN GAZALARI

BÜYÜK BİR ŞEY OLDU

Saflar tertiplenip cenk başlarken şanlı sahabi Amr (r.a) bütün gücüyle bir Yahudi'nin üzerine salladığı kılıcının kendisine değmesini önleyemedi ve kendi silahıyla şehid oldu.

Dönüşte, Seleme bin Ekva, Kâinatın Efendisine şöyle dert yandı:

- Ey Allah'ın Resulü! Amir'e olan hal, malum... Herkes bu halden dolayı Amir'in amelleri heba oldu, diyor. Ne buyurursunuz?

Allah'ın Resulü iki parmağını bitiştirip buyurdu:

- Böyle diyen yalan söylüyor. Amir'e iki sevap hâsıl oldu. Allah için hem eza çekti; hem de cihad eyledi.

Bu ölçüden süzülecek mana şudur ki:

- Ameller niyetlere göredir!

Bir kimse gaza niyetiyle çıksa da ne yoldan olursa olsun eceli yetişip ölse, yine mücahitler zümresine katılmış olur.

Çünkü murad neyse hüküm ona göredir.

Bunun bir başka misalini yine aynı cenkte görüyoruz.

Cengin başında Allah'ın Resulü, Müslüman geçinen biri için:

- Şu adam cehennemliktir! Buyurmuşlardı.

Hâlbuki o adam bütün cenk boyunca en üstün gayretiyle çalıştı ve nihayet yaralandı.

Sahabiler demetinden birkaçı:

- Böylesi nasıl cehennemlik olur?

Diye hayrete düşmüşlerken, evet tam o an, bu adam, yaralarının acısına dayanamadı, tirkeşinden bir ok aldı, yayına taktı, ciğerini sünger gibi şişirdi, bütün kuvvetiyle gerdi, sonra kalbine çevirdi, attı ve kendi kendisini öldürdü.

Sahabiler hemen Allah'ın Sevgilisi'ne koştular:

- Allah seni doğruladı, ey Allahın Resulü; o adam öz eliyle nefsini helak etti!..

O zaman varlığın sebebi olan Cenab-ı Mustafa emir buyurdu:

- Kalk ya Bilal, halka ilan et ki: Cennete giremez, ancak mümin olan girer. Allah bu dini fasık ve facirlerin eliyle de kuvvetlendirir!

Evet, her şeyin, her şeyin esası iman.

İmansız erilemez, yüksek hisse, idrake,

Beşeriyet tabi ol, gel o şah-ı "Levlak" e!..

Ve buyurdular:

- Öyleleri vardır ki, insanlara karşı Cennet ehli amelini işler, fakat Cehennemliktir. Yine kişi vardır ki, Cehennemlik amelini işler; fakat Cennetliktir...

Hikmetlerin hikmeti. Hadiselerin zahirine bakıp hüküm vermekte acele etmemek gerek. Her işin anahtarı kalp. Kalptekini de yalnız Allah Teala biliyor.