logo

logo

EFENDİMİZ (S.A.V)'İN GAZALARI

DAİMA İLERİ

Müslümanlar hesabına büyük bir imtihan olan Uhud'dan sonra İslam'ın çağlayışı bir nefes olsun durmadı.

Uhud muharebelerinin ertesi günün sabah vakti. O müthiş imtihandan geçişten on sekiz saat sonra. Henüz yaraları kurumadan. Evet, bu halde Sonsuzluk Nebisi harekete geçtiler ve (Hamraü'l-Esed) tarafına yürüdüler. Yine sahabileri ırmak ırmak peşinde akıyor.

Medine'den dört beş saat yürüyüşlük mesafede bir yer,

Gaye, gayet ince. Uhud cenginde İslamın bozguna uğramadığını etrafa göstermek, İslam mücahitlerinin dimdik ayakta olduğunu bildirmek ve bilhassa Mekke'ye dönen düşman tekrar istikamet değiştirecek ve Medine'ye taarruz isteğine kapılacak olursa kendisini karşılamak ve İslamın yumruğunu beynine indirmek.

Başta Kâinatın Efendisi ve hepsi bir gün evvel Uhud cengine girmiş 600' den fazla sahabi. İlahi bir neşe'yle yürüyüş halindeler.

İslam bütün şevketiyle ayaktadır ve bir gün evvelki tecrübe sadece İlahi bir imtihandan ibaret.

Allah'ın Resulü şanlı sahabileriyle etrafı sindirdiler ve akdine hıyanet eden bir şairin boynunu vurdurdular ve beş gün süren bu seferden döndüler.

Ve Ebu Selema isimli sahabiyi Huveylid oğulları üzerine gönderdiler. Kartopu alınlı ve geyik bacaklı atlar rüzgâr rüzgâr uçtu. Düşmandan eser bulunamadı, sürüleri zapt edildi, dönüldü.