logo

logo

EFENDİMİZ (S.A.V)'İN GAZALARI

OSMAN B. MAZ'UN

Muazzez sahabilerden ve Allah Resulünün bağrı yanık sevdalılarından Osman b. Maz'un Hazretleri de bu ayda vefat etti. Vefat ettiği zaman varlığın sebebi olan Cenab-ı Peygamber onun üzerine dört tekbir getirdi. Kefenlenirken eğilip alnından öptü. Ve mübarek gözlerinden akan elmas damlası yaşlar, Osman b. Maz'un yanaklarına döküldü.

Nebiler Nebisi ona bakıp buyurdular:

- Sen, dünyadan hiçbir şeye bürünmeksizin gittin.

Ve ilave ettiler:

- O, Osman b. Maz'un, bizim ne güzel, ne iyi selefimizdir!

Mübarek sahabinin cenazesi götürülürken bir kadın, cenazeyi işaret ederek haykırdı:

- Ey Maz'un oğlu! Allah şahid olsun ki, O'nun lütfuna ve rahmetine erdin!..

Zaman ve mekânın Peygamberi, dalgın, sordular:

- Nasıl bildin?

Kadın atıldı:

- Osman da lütfa ermezse kim erer, ey Allah'ın Resulü?

O tertemiz ve deniz huylu Peygamber şöyle buyurdular:

- Ben de böyle umuyorum. Fakat ben Allah'ın Resulü olduğum halde ne göreceğimden emin değilim!..

İşte bütün hikmet ve incelik burada.

Yine bu günlerde Peygamber-i Zişanın gönül çiçeği Hz. Fatıma ile Hz. Ali evlendiler.

Cenab-ı Fatıma 15, Aliyyü'l-Mürteza 21 yaşlarında.

İnsanlık hurisi Cenab-ı Fatıma'yı istemeye evvela Hazret-i Ebu Bekir gitmişti. Onu Hazret-i Ömer takip etti. Resuller serveri cevap vermediler. İkisi birden Hazret-i Ali'ye gidip:

- Ya Ali, dediler; var, sen kendin iste!..

Allah'ın yenilmez arslanı Hazret-i Ali, Allah Resulü'nün huzurunda:

- Ey Allah'ın Resulü, diyor; izniniz olursa bir dilekte bulunacağım!

- Seni dinliyorum!

- Muhterem kerimenizi istemeye geldim, ey Allah'ın Resulü!

- Ya Ali! Dünyalık olarak bir şeye malik misin?

- Yalnız bir atla bir zırha malikim, ey Allah'ın Resulü!

- Atın sana lazımdır; git zırhını sat ve parasını bana getir.

Hazret-i Ali (k.v) zırhını satıp parasını Nebiyyi Ahirzamana getiriyorlar. Kâinatın Efendisi mübarek elleriyle paradan bir miktarını alıp Hz. Bilal' e verdiler ve dediler:

- Güzel şeyler al!..

Ve böylece Peygamber kızı ile Peygamber yeğeni Hazret-i Ali (r.a) evleniyorlar. Nur nesli, Hazret-i Ali ve Hazret-i Fatıma ağacından dal budak salıyor...