logo

logo

EFENDİMİZ (S.A.V)'İN GAZALARI

BENİ KAYNUKA GAZVESİ

Medine'de üç büyük Yahudi kabilesi vardır. Bunlardan Beni Kaynuka, cesaret ve atılganlıklarıyla tanınmış bir taifedir. Resuller Resulünün hicretlerinden sonra kâfirler üç kısım olmuşlardı. Birinci kısım Âlemin Fahri ile anlaşıp Müslümanlara karşı cenk ve cidale girmeyeceklerine ve bir başkasını da buna teşvik etmeyeceklerine söz vermiş olanlardı. Ne yazık ki verdiği sözü ilk çiğneyen ve ahdine hıyanet eden de yine Yahudi topluluklarından Beni Kaynuka oldu.

Ahdin bozulmasına sebep de şu hadise:

Bir gün, Müslüman bir kadın, Bir Yahudi'nin kuyumcu dükkânına gitmişti. İhtiyacı olan bir şeyi alacak ve dönecekti. Tabii örtülü, yüzü ve her tarafı kapalı. Hain Yahudi'nin damarlarında ki zehirli kan beynine hücum etti ve Müslüman kadının yüzünü görmek istedi ve kadına bunu teklif etti. Namus ve iffet timsali Müslüman kadın razı olmadı. Şeytan Yahudi bir plan kurdu, gizlice kadının sarkan örtüsünü bir tarafa iliştirdi. Hiç bir şeyden haberi olmayan kadın işini bitirip yerinden kalktı ve bir adım atar atmaz örtüsü düşü verdi. İffet abidesi Müslüman hatunun başı açıldı ve kadın çığlığı bastı. Yahudiler üşüşüp kahkahalarla manzaraya bakıyorlardı.

O sırada yoldan geçen bir Müslüman, bu iğrenç Yahudilerin yaptığı rezaleti gördü, birden irkildi ve bir aslan gibi kükreyip kapıdan içeri daldı, bir vuruşta Yahudiyi cansız yere serdi.

Yahudiler sırtlanlarla döndü ve hep birden o Müslüman'ın üstüne atılıp onu oracıkta şehit ettiler.

Bu hadise, bardağı taşıran son damla oldu, Yahudilerle Müslümanlar arasındaki ilk hesaplaşma da böylece başladı.

İnsanlığın Efendisi derhal silahlandılar ve sahabilerinin başına geçip Beni Kaynuka üzerine yürüdüler. Ve Yahudi oymağını kuşattılar. Yahudiler dize geldi ve aman dilemeye mecbur oldu.

Şöyle dediler:

- Allah'ın Resulü nasıl isterse öyle edelim! Kadınlarımız ve çocuklarımız bizim olsun. Malımız, mülkümüzde sizin. Yeter ki bizi incitmeyin!..

Nur-u Cihan, sahabilerden Münzir bin Kudame'ye emir buyurdular ve ne kadar Yahudi varsa bağlattılar.

Gayeleri sadece Yahudi tehlikesini önlemek.

Araya zehirli adam ve meşhur münafık Abdullah bin Übeyy bin Selül girdi. İnsanlığın Efendisine öyle yalvardı, öyle dil döktü, öyle yırtıldı ki, Allah'ın Resulü bunları kırmaktan vaz geçtiler ve dediler:

- Bu diyardan çıkıp gitsinler! Medine'de kendilerinden tek kişi kalmasın. Yahudiler defolup gitti ve Şam taraflarında bir yere kondu. Evet, Yahudi'nin ezeli ve ebedi nasibi sadece bu. İhanet ve sonra zillet...