logo

logo

EFENDİMİZ (S.A.V)'İN GAZALARI

ESİRLER

Muazzez sahabilerden Enes bin Malik (r.a) den:

Allah'ın Resulü Bedir gününde sahabileriyle meşveret(danışma) edip esirlere ne gibi muamele yapılması gerektiğini sordular:

- Esirler hakkında ne düşünürsünüz?

Hazret-i Ömer atıldı:

- Boyunlarını vuralım!

Fakat Allah'ın Resulü bu fikri benimsemeyip sahabileriyle meşverete devam ettiler.

Hazret-i Ömer sözünü devam etti.

Yine meşverete devam.

Hazret-i Ömer (r.a) üçüncü defa aynı sözü söyledi.

Bunun üzerine Cihan Sıddık'ı Hazret-i Ebu Bekir (r.a) ayağa kalktı:

- Ey Allah'ın Resulü, dedi; fidyelerini al ve bunları affet!

Nebiyyi Muhterem bu sözü beğendiler. Mübarek yüzlerinde saadet gülleri belirdi. Esirleri af buyurup fidyelerini kabul ettiler.