logo

logo

YARADILMIŞLARIN İLKİ

DEDE VE BABA: ABDÜLMUTTALİB

Allah Resûlü' nün büyük babası ve Kureyş'in efendisi... Asıl ismi "Şeybetü'l-Hamd"... Doğumundan başlayarak ak saçlı olduğu için kendisine bu isim takılmıştı...

Şeybe, kardeşleriyle birlilkte Medine'de dayılarının yanında büyüyordu...

Şeybe, bir gün, Medineli çocuklarla ok atışı yapıyordu. Havada okların vızıltısı... Attığı ok hedefine isabet edince avaz avaz bağırdı:

- Ben Hâşim'in oğluyum! Ben Bahta Beyi'nin oğluyum!...

Hârise b.Abdi-Menaf oğullarından bir zat, Şeybe'nin bu sözünü işitti ve Mekke'ye dönüşünde, Hâşim'in kardeşi Muttalib'e durumu anlattı:

- Siz o çocuğu yabancı bir ilde bırakmayınız!..

Muttalib, hemen bir deveye atladığı gibi Medine yoluna revan oldu. Varıp yeğenini Medine'den aldı, devesinin terkisine atıp Mekke'ye getirdi.

Muttalib, Mekke'ye girerken halk etrafında halkalandı ve sordu:

- Arkandaki de kim?

O an, çocuk, kılıksız ve bakımsız... Üstelik yolculuktan bitkin...

Asîl Muttalib'in yüzünde benek benek utanç çizgileri:

- Kulumdur! Deyiverdi...

Sonradan Şeybe'ye yeni ve cici elbiseler giydiriliyor ve çocuk taşkın bir vecd içinde Mekke sokaklarında zıplıyor, koşuyor... Fakat lâkap bir kere takılmıştır... Onu görenler çığlığı basıyor:

- Abdülmuttalib, Muttalib'in kölesi!..

Ve ak saçlı Şeybe'nin adı böylece Abdülmuttalib olarak ışıldıyor ve tarihe geçiyor...

140 yıl ömür sürdüğü söyleniyor... Araplarda ilk defa sakalını o boyadı...