logo

logo

YARADILMIŞLARIN İLKİ

NOKTA NOKTA, SAFHA SAFHA

Şimdi işi nokta nokta, safha safha ele alalım ve görelim:

Bizzat varlığın sebebi olan Cenab-ı Peygamber buyuruyor:

"Ben, insanın yaradılışta evveliyim, Peygamber gönderilmek itibariyle de sonuncu bulunmaktayım."

İmam Ahmed, İmam Buhari ve Ebu Naim rivayet ediyorlar:

Bir gün, sahabelerden Meysara, Resuller serverine sordu:

- Ey Allah'ın resulü! Sen ne vakit Peygamber oldun?

Buyurdular:

- Âdem, ruh ile ceset arasındayken...

Ebu Hüreyre (r.a) den:

Sahabeler Nebiyyi Muhtereme sordular:

- Ey Allah'ın Resulü! Sana Nebilik ne zaman vacip oldu?

Cevap verdiler:

- Âdem, canla kalıp arasındayken...

Allah Sevgilisinin bir başka hadisi:

"Ben Peygamber idim, Âdem ise henüz ruh ile ceset arasında bulunuyordu."

Yüce yaratıcının Muhterem Peygamberinden öğreniyoruz ki, daha âlemi gaipte iken, ruh-i Nebevi vücuda gelmiş, nübüvvetle sıfatlandırılmış, sonra Hazreti Ademin ruhu, daha sonra da mübarek cismi yaratılmıştır...

Müslim'in Sahih inde, Abdullah İbni Ömer (r.a) den nakil:

- Allah Resulü buyurdular: Allah yerleri ve gökleri yaratmadan şu kadar zaman evvel Arş su üzerindeyken, mahluklarına ait takdirini yazdı. Ana kitaba yazılan şeylerin başında şu vardı: Muhammed (s.a.v) nebilerin tamamlayıcısı ve hâtemidir.

Bütün bunlar gösteriyor ki, Allah'ın Resulü âlemler yaratılmadan peygamberlik vasfıyla sıfatlandırılmış bulunuyordu.

Allah'ın yenilmez arslanı Hazret-i Ali (k.v) ve İbni Abbas (r.a) dan rivayet edilir: Şanı pek yüce olan Allah, gönderdiği peygamberlerin hepsinden, kendileri hayattayken Allah'ın Resulü gönderilecek olursa hemen iman etmeleri için ahd almıştır... Hemen iman etmeleri, hiçbir yardımdan geri kalmamaları, ümmetlerinden de aynı sözü almaları yolunda ahd...

Alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle, büyük Resulünün nuruna, öbür Peygamberlerin nurlarına nazar etmesini emretti. Allah Sevgilisi Cenâb-ı Ahmed'in nuru, hepsini kuşattı... Gelecek zamanın Peygamberleri sordular:

- Ey Rabbimiz! Nuru bizi kuşatan bu varlık kimdir, nedir?

Allah Azze ve Celle cevap verdi:

- O, benim Sevgilimin nurudur... Eğer siz O'na inanır ve bağlanırsanız Peygamber olursunuz!..

Nurlar haykırdı:

- O'na ve Nebiliğine inandık...

Yüce Allah sordu:

Şahid olayım mı?

Nurlar cevap verdi:

- Ol ya Allah!..

1234