Tavsiye Kitaplar


  Tavsiye Kitaplar

ÂLEMLERE RAHMET

    Bu kitap: Gönüllerin saadet sermayesi, âşiklarin göz aydinliği ve irfan cennetlerinin Tûbalarindan bir dal... Hem öyle bir dal ki, uçlarinda hakikat işiklari yanmaktadir...
    Yazana değil, yazilanlara nazar edeceksiniz... Yâni, Allah sevgilisinin nûrunu yudumlayacaksiniz... O ki. Âleme Rahmettir. O ki, Mahşerin Reisi, Âdemoğlunun Efendisidir. Hamd ve senâ bayraği mukaddes elinde, Peygamberlerle beraber ümmetler onun gölgesindedir.
SALÂT ONA, SELÂM ONA...
Yazar: Mustafa Necati Bursali
Yayınevi: Çelik Yayinevi - 0212 511 28 11

PEYGAMBER EFENDİMİZ (S.A.V) 'İN MUCİZELERİ

    Bize, şanını yüceltip kendine sevgili edindiği, bütün varlığı tamamen şerefine yarattığı, Nebi ve Resullere efendi kılıp imam yaptığı âlemlere rahmet olarak yarattığı kulu ve Resulü'ne ümmet olma şerefini lütfeden Allah u Zül Celal'e sonsuz ve kâmil bir şekilde hamd ve sena ederiz.
    O'nun, Peygamberlerin ilki ve sonuncusu olan, kâmil din İslam'ı aracılığı ile bize lütfettiği Habib'i edibine de nihayetsiz, tastamam salât ve selam olsun.
    Bu kitabın içinde her vesileyle salât ve selam getirildiğini göreceksiniz. Kitabı tümüyle okuyunca bu salât ve selamın tekrarlanmasından dolayı ne kadar çok ahret kazancı elde etiğinizi anlayacaksınız...

Yazar: İsmail İbn Yusuf Nebhani
Yayınevi: Hikmet Neşriyat - 0212 415 22 41-42

HZ.PEYGAMBER İLE İSLAM'I DOĞRU ANLAMAK

    Çağımızda Hz. Peygamber (SAV)'in bir buçuk asır önce haber verip ikaz ettiği fitne ateşi yeniden alevlendirildi. İslam ile hesaplaşmak isteyenler, Kur'an'a sahip çıkma bahanesiyle hadislere karşı bir savaş başlattılar. (Bunlar; önce hadisleri, sonra da Hz. Peygamberi hayatımızdan söküp atmayı hedeflemişlerdir.) Sonra da sıra Kur'an-ı Kerim'e gelecekti. Buna da ince bir siyasetle başladılar. Onlar, "Kur'an'daki bazı ayetler tarihseldir veya bölgesel özellikler taşımaktadır. O halde bu ayetlerin hiçbir anlamı yoktur" gibi ifadeler kullanarak kendilerine bir yol açmaya çalıştılar.
  Hz. Peygamber, bu ihaneti bir buçuk asır önce deşifre etmiş ve bizleri kendisine taraf olmaya davet etmiş ve şöyle buyurmuşlardı:
  "Süslü tahtına koltuğuna- yaslanmış adama, benim hadislerimden biri okunur da o (kişi) vaziyetini hiç bozmadan helal şeyleri helal sayıyoruz, haram olarak bulduğumuz şeyleri de haram kabul ediyoruz. (Bu hadise itibar etmeyiz) diyebilme zamanı yaklaşmıştır. Sizleri ikaz ediyorum; (Kur'an-ı Kerim'de bulunan bütün hükümler haktır) ve Resullah (SAV)'ın haram kıldığı şeyler, Allah Teala'nın haram kıldığı şeyler gibidir."
  Doç. Dr. Nihat Hatipoğlu "Hz. Peygamberle İslam'ı Doğru Anlamak" eserinde incelikli üslubu ve derin bilgisiyle Peygamber Efendimizin hadisleri ışığında İslam'ı doğru anlamamıza yardımcı oluyor. Bu önemli çalışmada; Peygamberimizin dini uygulayışını öğrenmenin yanısıra O'nun şefkatini, insanlara yaklaşımını, olaylar karşısında gösterdiği tepkileri de öğreniyoruz.
  Bu kitap giderek karmaşıklaşan bir zaman ve dönemde dini anlayamadığı için kendinden ve toplumdan uzaklaşarak bir kaosun içine düşen insanlarımıza bir nefes olacak...
Yazar: Nihat Hatipoğlu