EFENDİMİZİN MÜBAREK HAYATI
GÖZLERİMİZİN NURU EFENDİMİZ
SÜNNETİ SENİYE IŞIĞINDA BİLİM
EFENDİMİZİN MÜBAREK ASHABI
KUR'AN-I KERİM VE MEALİNİ DİNLEYİN
KÂBE İMAMLARINDAN GÖRÜNTÜLÜ KUR'AN-I KERİM DİNLEYİN
NAMAZ KILMAYI ÖĞRENİYORUM
GÖRÜNTÜLÜ TECVİD DERSLERİ
EFENDİMİZ (S.A.V.)'İN SÜNNETLERİ
EFENDİMİZİN SEVGİSİ: ŞİİR VE İLAHİ
HAFTALIK HADİS-İ ŞERİFLER
KUTSAL EMANETLER
MESCİDİ NEBEVİ'Yİ 3 BOYUTLU GEZİN
MESCİDİ HARAM'I 3 BOYUTLU GEZİN
MESCİDİ NEBEVİ RESİMLERİ
MÜJDECİ MEKTUPLAR
SADECE ÇOCUKLAR İÇİN
HAFTALIK HADİS-İ ŞERİF ÜYELİĞİ
Salavat-i Serife Halkasina Dahil olmak için tiklayiniz
HD masaüstü resimleri indirmek için tiklayiniz
Ramazan-i Serifin Faziletlerini okumak için tiklayiniz
PEYGAMBERLİK GELMEDEN YAŞANAN MUCİZELER


Peygamber Efendimiz (s.a.v.) gelmeden önce bazı hadiseler yaşanmış ve bunlar "İrhasat" olarak isimlendirilmiştir. Yani Peygamberlikten önce olan bu olaylar nübüvvetle alakadar olarak vücuda geldiği ve harika olduğu için Peygamberliğin delili sayılmışlardır.

Bu deliller üç kısımdır:

Birinci delil: Tevrat, İncil, Zebur ve Peygamberlere gelen sayfalar, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)'in Peygamberliğini haber veren sayfalardır.

Evet, madem o kitaplar semavidir ve madem o kitap sahipleri Peygamberdir. Elbette ve herhalde onların dinlerinin hükmünü kaldıran (nesh eden), kâinatın şeklini değiştiren, yerin yarısını getirdiği bir nur ile ışıklandıran bir Zat'tan bahsetmeleri, zaruri ve kesindir.

Evet, küçük hadiseleri haber veren o kitaplar, insanların en büyük hadisesi olan Muhammediye Aleyhissalatu Vesselam'ın gelmesini haber vermemeleri mümkün değildir?

İşte madem açık şekilde haber verecekler, herhalde, ya yalanlayacaklar; ta ki dinlerini tahripten ve kitaplarını nesh edilmekten kurtarsınlar. Veya tasdik edecekler, ta ki o hakikatli Zat ile dinleri hurafeler ve tahrifatlardan kurtulsun.

Hâlbuki dost ve düşmanın fikir birliği etmesiyle, yalanlama emaresi hiçbir kitapta yoktur. Öyle ise, tasdik vardır. Madem mutlak bir surette tasdik vardır ve madem şu tasdik vücudunu gerekli kılan kesin bir illet ve esaslı bir sebep vardır. Bunları üç delille ispatlayalım:

Resulu Ekrem Aleyhissalatu Vesselam Kur'an'ın lisanıyla onlara der ki: "Kitaplarınızda, benim tasdikim ve vasıflarım vardır. Benim beyan ettiğim şeylerde, kitaplarınız beni tasdik ediyor"

"De ki: Eğer sözünüzde doğru iseniz, getirin Tevrat'ı da okuyun" (Al-i İmran Suresi, 93), "De ki: Gelin, çocuklarımızı ve çocuklarınızı, kadınlarımızı ve kadınlarınızı, kendimizi ve kendinizi çağırıp toplanalım, sonra niyaz edelim ki, Allah'ın laneti yalancılar üzerine olsun" (Al-i İmran Suresi, 61) gibi ayetlerle, onlara meydan okuyor. "Tevrat'ınızı getiriniz, okuyunuz ve geliniz; biz çoluk ve çocuğumuzu alıp Cenab-ı Hakk'ın dergahına el açıp, yalancılar aleyhinde lanetle dua edeceğiz!" diye devamlı onların başına vurduğu halde, hiç Yahudi bir alim veya Hıristiyan papaz, Onun bir yanlışını gösteremedi. Eğer gösterseydi, pek çok çoklukla bulunan ve pek çok inatlı ve hasetli olan kafirler, münafık Yahudiler ve bütün küfür alemi, her tarafta ilan edeceklerdi.

Hem demiş: "Ya yanlışımı bulunuz veyahut sizinle mahvoluncaya kadar cihad edeceğim!"

Halbuki bunlar, savaşı, perişaniyeti ve hicreti seçtiler. Demek yanlışını bulamadılar. Bir yanlış bulunsaydı, onlar kurtulurlardı.

İkinci delil: Tevrat, İncil ve Zebur' un İbareleri; Kur'an gibi i'cazları olmadığından, hem devamlı tercüme üstüne tercüme yapıldığından, pek çok yabancı kelimeler içlerine karıştı. Hem müfessirlerin sözleri ve yanlış yorumları, onların ayetleriyle karıştırıldı. Hem bazı kin ve nefret sahiplerinin tahrifleri de ilave edildi. Şu surette o kitaplarda tahrifler ve değişmeler çoğaldı. Hatta meşhur âlim Şeyh Rahmetullah-i Hindi önceki kitapların binler yerde tahrifatını, keşişlerine, Yahudi ve Hıristiyan âlimlerine ispat ederek onları susturmuş. İşte bu kadar tahrifatla beraber, şu zamanda meşhur Hüseyin-i Cisri (Rahmetullahi Aleyh) o kitaplardan Peygamber Efendimiz (s.a.v.)'in Peygamberliğine yüz on dört delil çıkarmış ve bunu "Risale-i Hamidiye" isimli eserinde yazmıştır.

Hem pek çok Yahudi ve Hıristiyan alimleri, ikrar ve itiraf etmişler ki: "Kitaplarımızda Muhammed-i Arabi Aleyhissalatu Vesselam'ın vasıfları yazılıdır"

Evet, Müslüman olmayanlardan başta meşhur Rum Meliklerinden Hirakl itiraf etmiş ve demiş ki: "Evet İsa Aleyhisselam, Muhammed Aleyhissalatu Vesselam'dan haber veriyor"