logo

logo

Gözlerimizin Nuru Efendimiz (s.a.v)

PEYGAMBER EFENDİMİZ (S.A.V)'İN YEME-İÇMESİ

Peygamber Efendimiz (S.A.V) sadaka olarak verilmek istenen şeyleri almaz, yemez-içmez ancak hediye olarak verilen şeyleri alırdı (71), ona mukabil kendisi de hediyeler verir (72) ve yemekte gösterişten kaçınırlardı.

Peygamber Efendimiz (S.A.V) açlıktan dolayı karınlarına taş bağlarlardı. (73)

Allah-u Teala, Yüce Peygamberimize yeryüzü hazinelerinin anahtarlarını (74) vermiş ancak peygamber efendimiz Ahiret yurdunu tercih etmiştir. (75)

Peygamber Efendimiz (S.A.V) ekmeği sirke ile yerler ve şöyle derlerdi: "Sirke ne güzel katıktır." (76)

Peygamber Efendimiz (S.A.V), tavuk (77) ve toy kuşunun (78) etini yerlerdi.Peygamber Efendimiz (S.A.V) açlıktan dolayı karınlarına taş bağlarlardı. (73)


logo

(71) Buhari (2576) ve Müslim (1077) tahriç etmişlerdir.
(72) Buhari (2585), Ebu Davud (3530), Tirmizi (1953), Ahmed (90/6) ve diğerleri tahriç etmişlerdir.
(73) Müslim (2040), Tirmizi (2371) ve "Kebir"de Taberani (110/25) tahriç etmişlerdir.
(74) Buhari (1344) ve Müslim (523) tahriç etmişlerdir.
(75) Hakim (55/3) , Ahmed (489/3) ve diğerleri tahriç etmişlerdir.
(76) Müslim (2051),Ebu Davud (3816), Tirmizi (1840), "Kübra"da Nesai (6655), İbni Mace (3316) ve diğerleri tahriç etmişlerdir.
(77) Buhari (5517), Tirmizi (1827), Ahmed (194/4) ve diğerleri tahriç etmişlerdir.
(78) Ebu Davud (3791), Tirmizi (1828), Beyhaki (322/9), "Elkebir"de Taberani (81/7) ve diğerleri tahriç etmişlerdir.

123