logo

logo

Gözlerimizin Nuru Efendimiz (s.a.v)

PEYGAMBER EFENDİMİZ (S.A.V)'İN İSİMLERİ

Peygamber Efendimiz (S.A.V)'in isimlerinden bazıları şunlardır: Peygamber (S.A.V.) şöyle buyurmuştur: "Ben Muhammed'im, ben Ahmed'im, ben Allah'ın benimle küfrü mahvettiği-yok ettiği Mahi'yim, ben insanların ayağı üzerinde haşrolunarak toplanacağı Haşir'im, ben kendisinden sonra hiçbir peygamber gelmeyecek olan Akib'im". (26)

Başka bir rivayette de şöyle buyurulmuştur: "Ben Mukaffi'yim, Tevbe Nebisi'yim, Rahmet Nebisi'yim". (27)

"Sahih-i Müslim"de de şöyle rivayet edilmiştir: "Ben Melhama (Savaş ve Kılıç) (28) Nebisiyim".

HZ. PEYGAMBER EFENDİMİZ'İN (S.A.V) HACCI

Peygamber Efendimiz (S.A.V), hacc farz kılındıktan sonra bir kez hac yapmış ve bundan önce de iki kez hacc etmişlerdi. Peygamber Efendimiz (S.A.V) veda haclarına öğlen vakti, saçlarını tarayıp (19), temizlenip, güzel kokular sürünerek çıktılar, Zülhuleyfe'de konakladılar. (20)


logo

(26) Buhari (3532) ve Müslim (2354) tahriç etmişlerdir.
(27) Müslim (2355), İbni Mace (6314), Ahmed (395) ve diğerleri tahriç etmişlerdir.
(28) Sahih-i Müslim'de bu ifadeyi bulamadık. Bu ifadeyi Elmezzi "Tuhfetü'l Eşraf"ta (472/6) nakletmiş ve (Fezail)de Müslim'e nisbet etmiş olup aslında İbni Hibban'da (6314) yer almaktadır. Rahmet Nebisi ile Melhama veya Melahim (Savaş-Kital) Nebisi ifadeleri arasında bu ifadelerin nasıl telif edileceği sorunu hakkında Allame Ellehci "Müntehi'l Sul" (149/1)'de Elhitabi'den şu güzel ve yararlı açıklamayı nakletmektedir: Allah-u Teala Peygamber Efendimiz'i rahmetin tecellisi için savaş ve kılıç ile görevlendirmiştir; çünkü Allah-u Teala'nın sünnetullahında eski ümmetlerin Allah'ı inkar etmesi-yalanlaması durumlarında bu ümmetlerin kökünü kazıyıcı bir biçimde azap görmeleri şeklinde tecelli ediyordu. Bu ümmete rahmet edilmiş ve kendilerinin kökü kazılmayarak küfürden dönmeleri için kendileriyle cihad edilmesi emredilmiştir, bu durum açık bir rahmettir.

1234567891011